دانلود فایل word بررسي و مقايسه انواع روشهاي تقطير و برج تقطير

س یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري تحقيقات جديد در شيمي، مهندسي شيمي و نفتتعداد صفحات :13چکیده مقاله: روشهای مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایند تقطیر میباشد. تقطیر در واقع جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن، اختلاف در نقطه جوش یدروکربنهای مختلف است. هر چه هیدروکربن سنگینتر باشد، نقطه جوش آن زیاد است و هرچه هیدروکربن سبکتر باشد، زودتر تبخیر میشود. تقطیر، معمولترین روشی است که برای تخلیص مایعات به کار میرود. دراین عمل مایع را به کمک حرارت تبخیر میکنند و بخار مربوطه را در ظرف جداگانهای متراکم

دانلود فایل word مديريت ساخت ، مقاوم سازي و بهينه سازي سازه ها در مقابل نيروي زلزله با جداسازي لرزه اي

س یا همایش : دومين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمرانتعداد صفحات :14چکیده مقاله: مهندسان در صدد به دست آوردن طراحیهای جدید برای جلوگیری از ضررهای مالی و جانی هستند. یکی ازاین طرح ها جداسازی لرزه ای است که باعث می شود سازه بر روی تکیه گاههایی که قابلیت تغییر شکل جانبی زیادی دارند قرار گیرد و در صورت وقوع زلزله عمده تغییر شکل ها در تکیه گاه رخ داده و سازه مانند جسمی صلب با تغییر شکل های کوچک ارتعاش می کند. هدف، به جای آنکه نیروی زلزله وارد سازه شده و تمهیداتی برای مقابله باآن در نظر گرفته شود از ورود نیروی زلزله به سازه جلوگیری بعمل آید. روش تحقیق ،

دانلود فایل word بررسي آلودگي هاي ناشي از فلزات سنگين حاصل از پسماند واحدهاي صنعتي شهر زنجان و ارايه روشهايي جهت مديريت تاثيرات مخرب زيست محيطي

س یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستتعداد صفحات :13چکیده مقاله: گسترش کارخانه ها و واحدهای صنعتی، علیرغم پیشرفت های صنعتی و سوددهی اقتصادی کشور، سبب افزایش ورود آلودگی های صنعتی به منابع خاک، آب و هوا در محیط زندگی انسان می شود. تولید ضایعات و پساب های صنعتی حاوی فلزهای سنگین و نفوذ آن به محیط زندگی و چرخه غذایی انسان، مهم ترین بخش آلودگی های صنعتی می باشد. در مطالعه حاضر ابتدا خلاصه ای از مطالعات پیشین راجع به میزان آلودگی‎های فلزات سنگین در استان زنجان، جهت لزوم بررسی راهکارهای ممکن برای تقلیل و فیلتراسیون آلودگی‎ها