دانلود فایل word استخراج دادههاي پرت از مجموعه دادههاي بزرگ

یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :8چکیده مقاله: یک DSS ، فرایند تصمیمگیری است که به بعضی از عواملی که کیفیت سیستم های اطلاعاتی و نتایج مربوط به آن را تعیین میکنند، وابسته است. امروزه، دادهکاوی و کشف دانش بعنوان ماژولهای اصلی در توسعه DSS پیشرفته در نظر گرفتهمیشوند. روشهای سنتی قادر به اجرای حجم زیادی از دادههای واقعی نیستند و معمولا فرایندهای آنها بسیار کند هستند.امروزه تمامی داده کاوی ها عموما بررویمجموعه دادههای عظیم انجام میشود . دادههایی که میبایست اشتباه-های انسانی در آن وجود نداشته،عاری ازهرگونه دا

دانلود فایل word استفاده از پسماند گياهي پوست سيب زميني در توليد آجرهاي سازگار با محيط زيست

س یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستتعداد صفحات :13چکیده مقاله: استفاده از پسماندهای گیاهی در ساخت مصالح ساختمانی سبز به طور آشکاری اثرات سوء کوتاه مدت و بلند مدت آنان بر محیط زیست را کاهش می دهند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر استفاده از پسماند گیاهی(پوست سیب زمینی) بر خواص فیزیکوشیمیایی آجر از قبیل مقاومت فشاری، جذب آب، چگالی بالک، چگالی ظاهری و تخلخل انجام گردید. برای رسیدن به حالت بهینه خصوصیات آجر از درصدهای مختلف 3، 5 و 7 درصد پودر پوست سیب زمینی خشک استفاده شد. رطوبت آجر مطابق با شرایط کارخانه آجرپزی، به 19 درصد رسانید

دانلود فایل word فلسفه تعليم وتربيت

س یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسيتعداد صفحات :17چکیده مقاله: تعلیم و تربیت به معنای فرایند انتقال و تعمیق دانش ها وبینش ها، هدایت و تقویت گرایش هاو شکوفاسازی هماهنگ استعدادهاو توانایی های انسان در ابعادروحی و بدنی برای رسیدن به کمال مطلوب است. ازآنجا که مهم ترین اهداف در تعلیم وتربیت ،تقویت نهاد مقدس خانواده وپاسداری از قداست وبقایجامعه ای سالم است ،این حراست مقدور نمی باشد ،مگر براساس الگو پذیری از دستورات الهی در راستای تربیتی دینی بر اساس احکام فطری ومبانیاعتقادی.از اینروست که در اسلام ، تعلیم وتربیت نیز مقید ومشروط به لزوم مر