دانلود فایل word تاثير يوگا بر حافظه و کيفيت خواب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج

س یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزشتعداد صفحات :10چکیده مقاله: اهمیت حافظه در آموزش و تحصیل بیشتر است، چون مجموعه وسیعی از اطلاعات و دانشها باید در دوره آموزش مقطه متوسطه به دانش آموزان یاد داده شود، نقش حافظه در یادگیری مهم و اساسی است، بنابراین بکارگیری روشها و تمرین هایی که موجب تقویت حافظه شود بسیار مهم و ضروری است. همچنین با توجه به اهمیت خواب در سلامتی و کیفیت زندگی، رفع مشکل خواب در حفظ بهداشت روانی و جسمانی دانش آموزان نقش بسزایی دارد، یکی از راه های دست یابی به این هدف و کاهش مشکل خواب انجام تمرینات ورزش علی الخ

دانلود فایل word ارزيابي تاثير ماده پرکننده ناپيوستگي هاي سنگي بر سرعت امواج التراسونيک

س یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: مواد پرکننده ی درزه ها به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های ناپیوستگی ها تاثیر بسزایی در مقاومت نهایی و ویژگی های هیدرولیکی سنگها دارند. برای بررسی تاثیر ماده ی پرکننده بر سرعت سیر امواج التراسونیک که خود معیاری برای ارزیابی مقاومتی و تا حدی هیدرولیکی سنگها است، از سه نوع ماده ی پرکننده رسی، ماسه ی دانه ریز و ماسه ی دانه درشت، استفاده شده است. اندازه گیری سرعت امواج S,P با استفاده از دستگاه پاندیت، بر روی مغزه ها استوانه ای چهار نوع سنگ مختلف، شامل سه سنگ رسوبی و ی

دانلود فایل word اندازهگيري بهرهوري سبز بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران

س یا همایش : نخستين همايش ملي توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست در حوزه اماکن تفريحي، ورزشي، مذهبي و فرهنگي شهر با رويکرد حفاظت از شهروند و شهرتعداد صفحات :26چکیده مقاله: با توجه به اینکه نقش بیمارستان تنها توجه به مسایل درمانی نمیباشد و نیز با توجه به پیوستگی میان دو امر مهم درمان وبهداشت، تفکیک کردن این دو موضوع امکان پذیر نمیباشد و با به کارگیری تمام امکانات درمانی و بهداشتی باید وسایل فراهمآورد که در راه ارتقا ء بهداشت و سلامت عمومی جامعه موثر باشد، این مقاله اقدام به اندازهگیری بهرهوری سبز بیمارستانهای استان تهران از روش تحلیل پوششی دادهها و