دانلود فایل word بررسي تحليلي نامه 74 نهجالبلاغه

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :14چکیده مقاله: نامه 74 نهج البلاغه، به عنوان حاصل یک عمر مجاهدت و تقوای خلیفه و جانشین رسول گرامی اسلام که به فرمایش آن حضرت پدر امت محسوب میشود، به بررسی مهمترین مسایل اجتماعی و شخصیمسلمانان پرداخته و با ارایه راهکارهایی، چگونگی موفقیت مسلمانان، در جنبههای مختلف زندگی و با هر موقعیت و شرایطی که در آن قرار گرفتهاند را تبیین نموده است. این مرقومه سعی نموده با استفادهاز روش تحلیل گفتمانی مرحوم صفایی حایری، به بررسی این نامه مهم از نهج البلاغه بپردازد. از اینرو با تقسیم نامه 74 به سه فراز، سعی ش

دانلود فایل word تاثير جريانات تکفيري بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

س یا همایش : اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژيوپلتيکي جهان اسلامتعداد صفحات :25چکیده مقاله: یکی از جریان هایی که در سال های اخیر نقش بسزایی در سیاست های منطقه ای ایفا کرده است و هر روز بر دامنه گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده می شود جریان های تکفیری است. جریان های تکفیری و ظهور گروه های تروریستی در چند سال گذشته بخصوص بعد از بیداری اسلامی در منطقه به معضلی برای کشورهای خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. جریان های تکفیری در کشورهای سوریه، عراق با کشتار وحشتناک مردم و رعب و وحشت در کشورهای مختلف باعث برهم زدن نظم و آسایش سایر کشورهای منطقه و تاثیر بر معا

دانلود فایل word کاربرد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي و يادگيري از طريق آموزش از راه دور

یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايرانتعداد صفحات :9چکیده مقاله: رسانه ها به ویژه فضای مجازی منابع شگفت انگیز اگاهی و دانش و اطلاع رسانی هستند و رشد و گسترش این فناوریهای نوین ارتباطی منجر به تغییرات اساسی در عرصه های مختلف زندگی انسانها شده است بطوریکه تعلیم و تربیت نیز از این قاعده تغییرات مستثنی نمی باشد. فضای مجازی با منابع و امکانات شگفت و عظیمی که در زمینه علم و دانش در اختیار کاربران قرار می دهد و با تکیه بر ویژگیهایی چون بی زمانی و بی مکانی، تعاملی بودن و... قابلیت های