دانلود فایل word اندازه گيري آرسنيک کل در آب سواحل جنوبي درياي خزر به روش ولتامتري با استفاده از الکترود چرخان طلا

س یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستتعداد صفحات :14چکیده مقاله: دست یابی به توسعه پایدار در بزرگ ترین منطقه آبی محصور کره زیستی، امروزه هدف اصلی مالکین حقوقی دریای خزر می باشد. اندازه گیری انواع مختلف آلودگی به ویژه پراکنش عنصرهای خطرناک فلزی و شبه فلزی در حاشیه این دریا می تواند در مدیریت محیط زیستی آن بسیار راهگشا باشد. با این هدف در کار حاضر به بررسی آلودگی آرسنیک کل در طول خط سواحل جنوبی دریای خزر به طول 820 کیلومتر پرداخته شد. از 59 ایستگاه واقع شده در جنوب دریای خزر، 10 ایستگاه در مصب، 17 ایستگاه در رودخانه های تغذیه کنن

دانلود فایل word ارايه مدل کاربردي مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست ويژه اماکن تفريحي، ورزشي، فرهنگي و مذهبي

س یا همایش : نخستين همايش ملي توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست در حوزه اماکن تفريحي، ورزشي، مذهبي و فرهنگي شهر با رويکرد حفاظت از شهروند و شهرتعداد صفحات :12چکیده مقاله: توسعه شهرها همواره توسعه مشکلاتی چون تهدید های محیط زیستی، آلودگی های مختلف و کاهش سطح ایمنی ، سلامت و رفاه شهروندان را نیز با خود به همراه داشته است . در حقیقت یکی از معضلات امروز شهرها مسایل ایمنی و سلامت اجتماعی است. کلان شهر تهران نیز به علت وسعت و جمعیت عظیم آن، حوادث و رویدادهای بالقوه بسیاری درگیر میباشد که مدیریت صحیح این امور و ریسک های مرتبط با آن در ارتقاء کیفی زندگی شهری

دانلود فایل word فلسفه و فيلسوف در بوتهي نقد مولانا

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :34چکیده مقاله: فلسفه و عرفان در طول تاریخادبیات به معنای عام خود بر سر مسایل مهم اختلاف بنیادین داشته اند. و تقریبا می توان گفت هیچ عارفی نبوده است که به نقد فلسفه نپرداخته باشد از این روی می توان گفت مولوی نیز درمثنوی معنوی با توجه به تاثیر چنین جریانی مهمی به تحلیل و نقد فلسفه روی آورده است . وی در این کار نشان داده است که از فلسفه و عقل فلسفی شناخت جامع و عمیقی داشته و به همین جهت توانسته در موضوعات مهمبه ویژه موضوعات مشترک فلسفه و عرفان وارد شود و جنبه های گوناگون نقاط ضعف فلسفه و عقل را مطرح