دانلود فایل word تابو درترجمه ادبيات کودکان

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :25چکیده مقاله: تابو یا پرهیزه آن دسته از رفتار، گفتار یا امور اجتماعی است که بر طبق رسم و آیین یا مذهب، ممنوع و نکوهشپذیر است این واژه که از زبان تونگا ماخوذ است ناشی از نیروی مرموزی به نام مانا است که در اشیاء خاص باعث تقدس و یا نحوست آن می شود. فروید معتقد است این اصطلاح مفهومی است که اعتقادی حرام و لازم الاجتناب از آن استنباط می شود. به زعم وی تابوها قدیمی ترین مجموعه قوانین غیرمدون بشری است که به مقاومت آگاهانه فوق العاده ای نیازمند است که خود ازقداست تابو، تاکید مکرر بر زیر پا نگذاشتن آن و

دانلود فایل word سير تحول علايم جمع زبان فارسي ها و ان

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :27چکیده مقاله: از آن جا که زبان فارسی یک زبان زنده و پویاست و هر روز در گفتار و نوشتار مردم سلیقه و سبکی نو ظهور میکند . ولی عملا ثابت گردیده بعضی از قوانین دستوری زبان از گذشته تا کنون پابرجا و بعضی قواعد و قانون هایدستوری دستخوش تغییر و تحول گردیده است نگارندگان در این مقاله بر آن شده اند تا قوانین جمع زبان فارسی ها و ان را در متون کهن و آثار نوشتار نویسندگان قرن حاضر مورد مقایسه و تحلیل و بررسی قرار دهند .همچنین این مقاله به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوی به هم رسیده است

دانلود فایل word انطباق قوانين وآيين نامه هاي تعزيرات حکومتي وگمرک درباب جبران وپيشگيري ازخسارات

س یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: در این مقاله ابتدا به تعریف تعزیرات حکومتی ، خسارت و گمرک پرداخته شده است سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی و گمرک که عبارتند از جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرایم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و مسیله قوانین وآیین نامه های آنان را در ابعاد مختلف حقوقی بررسی و ویژگیها و مسیولیت های هریک از سازمان ها و نقشهای آنان در اقتصاد کشورمعرفی و در مواردی خواستار این هستیمکه قوانینشان متناسب با توسعه جهانی در زمینه اقتصاد اصلاح