دانلود فایل word تشخيص و کنترل سرعت خودروها برون شهري با استفاده از تکنولوژي RFID

س یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :17چکیده مقاله: بخش وسیعی از تصادفات بر اثر سرعت غیر مجاز وسایل نقلیه اتفاق می افتد و در این راستا نیروی انتظامی جهت کنترل سرعت علاوه بر استفاده از علایم راهنمایی و رانندگی و حضور در خیابان ها، بزرگراه ها و جاده ها از دوربین های کنترل و ثبت سرعت و همچنین سیستم های GPS استفاده می کند. استفاده از برچسبهای RFID نصب شده روی اتومبیل کمک دیگری در جهت پایش سرعت وسایل نقلیه و همچنین شناسایی متخلفین است. با ثبت اطلاعاتی نظیر نوع، رنگ، پلاک، سریال موتور و هر مورد دیگری در حافظه برچسب، م

دانلود فایل word ارايه مدلي براي ارزيابي و رتبه بندي پيمانکاران (شرکتهاي آب وفاضلاب استان تهران)

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفرينيتعداد صفحات :14چکیده مقاله: موضوع مقاله عبارتست از ارایه مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران شرکت آب وفاضلاب استان تهران می باشد این مقاله با هدف شناسایی معیارها و زیر معیارهای اصلی ارزیابی کیفی پیمانکاران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی می باشد . روش پژوهش کاربردی وتوصیفی بوده ودستاورد های بدست آمده از این پژوهش منجر به شناسایی 9 معیار اصلی ارزیابی کیفی پیمانکاران از قبیل : تجربه و سوابق اجرایی، حسن سابقه در کارهای قبلی و عملکرد قبلی، تو

دانلود فایل word ارزيابي قابليتهاي زمين گردشگري استان گلستان با رويکرد توسعه پايدار

س یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهريتعداد صفحات :10چکیده مقاله: یکی از جدیدترین شاخههایگردشگری، ژیوتوریسم یا گردشگری جغرافیایی است. این نوع گردشگری که شاخهای از گردشگری مناطق طبیعی و شکلی از گردشگری پایدار به شمار میرود، روی ژیوسایتها و چشماندازهای ژیومورفولوژیکی تاکید دارد. این شکل گردشگری به واسطه برنامهریزی مناسب و شناخت مزیتها و محدودیتها، میتواندنقش مهمی در توسعه ملی و تنوع بخشیدن به اقتصاد منطقه داشته باشد. بنابراین ژیوتوریسم علاوه بر معرفی توان های صحیح از یک مکان ژیومورفولوژیکی برای جذب گردشگر، سعی در افزایش دانش