دانلود فایل word پايش خشکسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) در بازه هاي زماني مختلف در شهرستان سمنان

س یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستتعداد صفحات :14چکیده مقاله: مطالعه وضعیت خشکسالی در نواحی مختلف با تدوین طرح های پایش خشکسالی محقق شده و از این منظر مدیریت آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بارندگی، رطوبت خاک و سطح جریانات سطحی و آب های زیرزمینی جز مهمترین متغیرهایی هستند که از آنها در تعریف خشکسالی استفاده می شود. امروزه از متغیر جدید تبخیر و تعرق نیز در پایش خشکسالی استفاده می شود. همچنین شاخص های مختلفی بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارایه شده است. بررسی حالات وقوع همزمان هر شاخص خشکسالی می تواند معیار مناسب

دانلود فایل word تاثير تنوع قومي و نژادي برشکل گيري بحران در افغانستان

س یا همایش : اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژيوپلتيکي جهان اسلامتعداد صفحات :16چکیده مقاله: بحران های قومی و نژادی از جمله مباحث جدیدی است که در دهه 90 پس از فروپاشی شوروی و تجزیه یوگسلاوی در عرصه روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این مبحث به ویژه در کشورهایی که دارای ویژگی چند قومی مذهبی هستند و هنوز روند دولت ملت سازی را طی نکرده اند دارای اهمیت و تاثیر ویژه ای است. زیرا بحران های قومی مذهبی در این کشورها منجر به جنگ داخلی، نا امنی و بی ثباتی سیاسی ( که از نشانه های آن دولت های ناپایدار و در مواردی فقدان دولت ملی می باشد) شده است. در بررسی تن

دانلود فایل word تاثيرات اجتماعي، ارزش ادراک شده و رفتار مصرف کننده در تجارت الکترونيک

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفرينيتعداد صفحات :10چکیده مقاله: امروزه مزایای استفاده از تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. با وجود رشد فرآیند استفاده از معاملات الکترونیکی و همچنین مزایای غیر قابلانکار آنها هنوز هم استفاده از روشهای سنتی از سوی برخی از مصرف کنندگان ترجیح داده می شود، ریسک و عدم قطعیت ذاتی، معمولا از استفادهمصرف کنندگان از آن به عنوان یک کانال خرید جلوگیری می کند. کاربران مختلف این نوع تجارت را با دلایل مختلفی - افزایش بهره وری،سرگرمی و ... - ارزش گذاری می کنند. بنابراین ارزش درک