دانلود فایل word شناسايي و رتبه بندي راهکاري براي رفع بحران آب با استفاده از روش تلفيقي تاپسيس و استخوان ماهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي و رتبه بندي راهکاري براي رفع بحران آب با استفاده از روش تلفيقي تاپسيس و استخوان ماهي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري پيشرفتهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

خشکسالی و بحران آب ( خصوصا در سالهای اخیر ) که بخش وسیعی از کشور ما را در برگرفته نگرانی های زیادی را برای مردم و مسیولین بوجود آورده است حال در راستای مقابله با این راهکارهای مختلفی قابل پیشنهاد و اجرا خواهد بود که از آن جمله میتوان اتخاذ سیاستهای درازمدت، جهت بالا بردن راندمان آبیاری را ذکر نمود. البته دراین سیاست گذاری ها می بایست توسعه پایدار را مدنظر قرا رداد و این مطلب بدان معنی است که بتوانیم راهکارهایی در راستای رفع بحران آب ارایه کنیم. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای مدیریتی برای حل معضل کم آبی در ایران انجام شده است . در پژوهش حاضر عواملی چون مسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی به عنوان عوامل تاثیر گذار به روش تاپسیس و استخوان ماهی در نظر گرفته شده است که نتایج بدست آمده نشان داد که کلیهی مسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجرایی شهروندان و موقعیت جغرافیایی محیط مورد مطالعه، به عنوان عوامل موثر در ایجاد معضل کم آبی تآثیر بسزایی دارند . و در نهایت کاراترین سیستم(سیستم ها)از لحاظ مولفه های بحران آب با بهره Topsis و استخوان ماهی بیان شده اند.

لینک کمکی