دانلود فایل word قابليت اطمينان ي کيفيت جريان هاي اطلاعات تقاضا بر دقت فرآيند برنامه ريزي در زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word قابليت اطمينان ي کيفيت جريان هاي اطلاعات تقاضا بر دقت فرآيند برنامه ريزي در زنجيره تامين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري پيشرفتهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به این که شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر دقت فرآیدن برنامهریزی تقاضا در زنجیره تامین یکی از مهمترین مسایلی است که بر روی اثربخشی جریانهای اطلاعات و مواد تاثیر میگذارد.در این تحقیق به بررسی قابلیت اطمینان و کیفیت جریانهای اطلاعات تقاضا بر دقت فرآیند برنامهریزی در زنجیره تامین پرداخته و مولفههای اصلی تاثیرگذار بر سطح عملکرد مناسب زنجیره تامین را تعریف و ارتباطات ممکن بین کیفیت اطلاعات تقاضا و دقت فرآیند برنامهریزی تقاضا را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد برنامهریزی تقاضا در حال تبدیل به یکی از مهمترین و دشوارترین حوزههای برنامهریزی در شرکتهاست. اشتباه در برنامهریزی نه تنها در برنامهریزی منابع کسب و کار، بلکه در کل زنجیره تامین منعکس میشود. نمونههای ارایه شده نشان میدهد که عوامل مختلفی بر درستی فرآیند برنامهریزی تقاضا در زنجیرههای تامین اثر میگذرند؛ مواردی همچون فناوریهای اطلاعات، زمان خرید ، یا تعداد مواد عرضه شده. همانطور که در نمونههای مورد مطالعه مشخص است، مدل جمعاوری اطلاعات از بازار، نقش مهمی را در فرآیند برنامهریزی تقاضا ایفا میکند.

لینک کمکی