دانلود فایل word اثرات آلودگي آب بر محيط زيست با تاکيد بر فلزات سنگين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثرات آلودگي آب بر محيط زيست با تاکيد بر فلزات سنگين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه به دلیل توسعه بیرویه و تخریبهای گسترده محیط زیست، آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین تبدیل به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. فلزات سنگین آلایندههای پایداری هستند که برخلاف ترکیبات آلی از طریق فرایندهای شیمیایی یا زیستی در طبیعت تجزیه نمیشوند. مطالعه پیرامون نقش فلزات سنگین در محیط زیست و اثرات آن بر سلامت انسان و موجودات از دیرباز مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. فلزات سنگین عناصریاند که دارای وزن مخصوص بیشاز 5 گرم بر سانتیمترمکعب میباشند و حداقل پنج مرتبه از آب چگالترند، این فلزات آلایندههای پایداری هستند که برخلاف ترکیبات آلی از طریق فرایندهای شیمیایی یا زیستی در طبیعت تجزیهنمیشوند و اکثرا دارای اثرات سمی برای موجودات زنده هستند. فلزات سنگین بطور طبیعی در سطوح مختلف زمین و آبهای سطحی وجود دارند، اگر میزان این فلزاتکمی بیش از میزان طبیعی شود با توجه به ثبات شیمیایی، تجزیهپذیری ضعیف و داشتن قدرت تجمع زیستی در بدن موجودات زنده به سرعت تبدیل به آلایندههای سمی میشوند. به طوریکه امروزه فلزات سنگین جزء مهمترین آلاینده منابع آبی کره زمین بشمار میآیند

لینک کمکی