دانلود فایل word ارايه چارچوبي براي ارزيابي يکپارچه محيط زيستي تالاب ها مطالعه موردي:تالاب انزلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه چارچوبي براي ارزيابي يکپارچه محيط زيستي تالاب ها مطالعه موردي:تالاب انزلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تالاب ها گهواره های تنوع زیستی دنیا هستند و عملکرد های زیستی متنوعی دارند و با فراهم ساختن آب و قابلیت تولید اولیه، نقش مهمی در بقای گونههای بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود را ایفا میکنند، نابودی آن ها پیامدهای جبران ناپذیری را برجای می گذارد. با توجه به کارکردهای متنوع و رابطه پیچیده و درهم تنیده تالابها با محیط و جا نداران اطراف، برای بررسی وضعیت و مشکلات آن ها نیاز به یک دیدگاه همه جانبه می باشد. در تحقیق حاضر چارچوب نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ برای تحقق این هدف پیشنهاد شده است. از آنجایی که این رویکرد برپایه روابط علت و معلولی استوار است که به وسیله آن می ت وان دلایل و نیروهای محرک تغییرات و فشارها را شناسایی کرد و تاثیر پاسخ های اجتماعی به آن ها را ارزیابی کرد و همه این ها برای انجام یک ارزیابی یکپارچه بر مبنای مرزهای تعریف شده بر اساس مشکل و نه مرزهای رشته ای می تواند در شناسایی مشکلات تالابها، علت آن ها و راه حل رفع آن ها کمک شایانی کند.

لینک کمکی