دانلود فایل word ارايه راهکارهاي اقليمي جهت طراحي بناهاي مسکوني در شهرستان چالوس بر مبناي معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه راهکارهاي اقليمي جهت طراحي بناهاي مسکوني در شهرستان چالوس بر مبناي معماري پايدار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به تاثیر اقلیم بر معماری ، به ویژه در کشور ایران که شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است، نیاز به مطالعات و پژوهش های جامع در این زمینه کاملا بدیهی است. شناخت شرایط اقلیمی در هر منطقه از مهمترین عوامل درایجاد آسایش و رفاه کاربران ساختمان ها در آن منطقه است ، چرا که معماری و اقلیم ارتباط و تاثیر مستقیمی بر یکدیگر دارند . در این مقاله سعی شده پس از توضیح اجمالی مفاهیم مرتبط با پایداری و عوامل اقلیم معتدل و مرطوب ، به بررسیمهمترین ویژگی های اقلیمی و الگوهای پایدار در معماری بومی منطقه ی مورد نظر پرداخته شود. البته در این میان به تحلیلشهرستان چالوس پرداخته می شود. در نهایت راهکارهایی ارایه شده برای خلق بنایی با کالبد متاثر از محیط پیرامون خود ارایه می گردد. راهکارهایی در زمینه جانمایی و فرم بنا ، جهت گیری و نحوه شکل گیری عناصر بنا که همگی در واقع تداوم آن اصولی است که در معماری بومی به وضوح بکار گرفته شده اند. روش تحقیق در این پژوهش کمی قیاسی و تحلیل و توصیف شرایط موجود بوده که با مطالعه نتایج تحقیقات قبلی در این زمینه و بررسی ویژگی های معماری بومی منطقه و تحلیل عناصر اقلیمی ، راهکارهای اقلیمی برای بهبود معماری پایدار در این منطقه پیشنهاد شده است

لینک کمکی