دانلود فایل word ارايه راهکاري نوين در برداشت از منابع آب سطحي جهت تامين آب فضاي سبز شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه راهکاري نوين در برداشت از منابع آب سطحي جهت تامين آب فضاي سبز شهر رشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مفاله ، ابتدا به طرح جامع آب خام شهر رشت پرداخته شده که در این طرح ، فضای سبز موجود شهر رشت حدود 100 هکتار و فضای سبز در طرح جامع شهرسازی حدود 473 هکتار پیش بینی شده که در حال حاضر ، فضای سبز موجود از طریق چند حلقه چاه و آب شرب شهری به صورت غیرمکانیزه و استفاده از تانکرهای آبرسان، بدون شبکه توزیع مناسب و با راندمان پایین تغذیه شده ودر طرح جامع مذکور ، مهمترین هدف ، جداسازی آب خام از آب شرب شهری بوده و با اجرای این طرح هیچگونه برداشتی در سالهای آینده از شبکه آب شرب شهری صورت نخواهد پذیرفت .همچنین ، استفاده از تانکر علاوه بر هزینه های گزاف ،احتمال به وجود آمدن تصادفات در سطح شهر و بار ترافیکی بالا را افزایش می ده د که با اجرای طرح جامع ، آبرسانی با تانکر ، نیز حذف خواهد گردید. از دیگر اهداف طرح جامع ، استف اده از منابع آب جدید در سطح شهر رشت برای آبیاری فضای سبز بوده که می توان به پساب تصفیه خانه فاضلاب و آبهای سطحی جاری در سطح شهر اشاره نمود.در این طرح با انجام مطالعات مختلف هواشناسی و اطلاعات جمعیتی مناطق مختلف و تعیین نیاز آبی فضای سبز شهری در مناطق و همچنین بررسی وضعیت موجود و چشم انداز توسعه شهری و همچنین انجام مطالعات خاکشناسی و زمین شناسی و گونه های گیاهی در فضای سبز و بررسی منابع آب و با طراحی هیدرولیکی جدید در منطقه جهت استفاده از منابع و میزان مصرف در فضای سبز پیش بینی های لازم انجام شده و علاوه بر طراحی شبکه خطوط انتقال و توزیع آب در فضا های سبز شهری با بررسی جنبه های مختلف تدابیر لازم انجام گرفته و پیشنهادات جهت ارایه راهکار جهت تامین آب فضای سبز ارایه شده است.از جمله یکی از این راهکارها ، برداشت از منابع آب سطحی با استفاده از چاه شبه فلمن بوده که علاوه بر آب سطحی ، می توان آب زیرسطحی در رودخانه را نیز برداشت نمود.که در این مقاله به مشخصات اجرایی ، چاه شبه فلمن پرداخته شده است.

لینک کمکی