دانلود فایل word بررسي دال بتني تقويت شده بوسيله پيچ و مهره در برابر انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي دال بتني تقويت شده بوسيله پيچ و مهره در برابر انفجار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در حال حاضر تحقیقات و مطالعات گسترده در سراسر جهان به منظور یافتن راه حلهایی برای جلوگیری از تخریب ساختمانها در برابر موج انفجار صورت گرفته است . با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ما در منطقه خاورمیانه و وجوداین نوع تهدیدات، لازم است این موضوع به صورت جدی مورد بررسی و توجه قرار گیرد . در این تهدیدات عموما یکی از عوامل مهمی که باید بررسی گردد، اثر انفجار ناشی از مواد منفجره کار گذاشته شده در داخل ساختمانها میباشد. بنابراینلزوم تاثیر تغییر بارگذاری ناشی از انفجار ناگهانی مواد منفجره متمرکز کار گذاشته شده در ساختمانهای بتنی ضرورت دارد.بخش عظیمی از سطوح سازههای بتنی توسط دال بتنی پوشیده است. چند راه برای پیشبینی تاثیر موج انفجاری بر روی سازههای بتنی وجود دارد که به دلیل خطرناک بودن نوع آزمایشها و یا در دسترس نبودن مصالح مورد نیاز وعدم وجود مکانمناسبی جهت تست قادر به انجام نمیباشد. اما به دلیل پیشرفت قابل توجهی که در تکنولوژی وجود داشته است، تکنیکهای عددی به جای روش تجربی به روشی محبوب برای شناخت جزییات رفتار سازه های بتنی در برابر اثر انفجار تبدیل گشتهاست. بنابراین در این پژوهش با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS به بررسی تقویت دال تخت بتن مسلح تحت اثرنیروی انفجار، با استفاده از پیچ و مهره پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحلیلها حاکی از عملکرد مطلوب تقویت برشی با پیچ و مهره در برابر بارگذاری انفجاری دارد . این روش تقویت باعث تغییر مود شکست دالها از برشی به خمشی می شود همچنین جابجایی مرکز دهانهی دال تقویت شده را به میزان 34 % کاهش میدهد

لینک کمکی