دانلود فایل word بررسي دلايل تصادف جرحي وفوتي و ايمني راه هاي با استفاده از نرم افزار ARC GIS نمونه موردي راه شرياني همدان به کرمانشاه در حوزه استحفاظي کلانشهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي دلايل تصادف جرحي وفوتي و ايمني راه هاي با استفاده از نرم افزار ARC GIS نمونه موردي راه شرياني همدان به کرمانشاه در حوزه استحفاظي کلانشهر همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

بحث تصادفات و ضایعات مالی و جانی ناشی از آن به یکی از چالشهای جوامع بشری مبدل گردیده است؛که در این راستا در کشورهای صنعتی تحقیقات گستردهای در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در خصوصشناسایی علل تصادف و راهکارهای جلوگیری از آن صورت گرفته است، و در نتیجه آنها روشهای کاربردی به منظور شناخت علل تصادف و کاهش شدت سوانح معرفی شده، که به کارگیری و پیاده سازیآنها منجر به بهبود وضعیت ایمنی حمل ونقل گردیده است. در مطالعه حاضر تلاش گردید که ضمنتوجه به مبانی تیوریکی و مطالعات تجربی صورت گرفته ، روابط بین متغیرها واثرگذاری آنها بر یکدیگر می توان به شناسایی و نحوه ی رخداد قضایا دست یافت. برای گردآوری اطلاعات مربوط به تصادفات رانندگی محور همدان کرمانشاه در حوزه استحفاظی استان همدان در دوره دو ساله 91 و –92 از مراکز زیربط همچون راهنمایی و رانندگی و پزشکی قانونی استان همدان و استخراج اطلاعات از دیگر منابع همچون نقشه ها، سالنامه های آماری تصادفات و همچنین ترجمه مقالات لاتین مرتبطصورت گرفته و پس از آنالیز این اطلاعات توسط نرم افزار تحلیلی GIS ، نقاط حادثه خیز این محور مشخص شد . برای صحت نتایج به دست آمده با حضور میدانی و بررسی فیزیکی آنها گزارش هایتصویری تهیه شده و براساس این اطلاعات برنامه های راهبردی کوتاه مدتی تنظیم و راهکارهایی در جهت حل مشکلات این نواحی ارایه نموده ایم.نتایج نشان داد که ایمنی راههای شریانی و تلفات جادهای با هم در ارتباط بوده، و این رابطه به گونه ای است که با افزایش و توسعه ایمنی راهها تلفات ترافیکی کاهش یافته و با رسیدن به یک نقطه، شاهد هرچه کمتر تلفات جانی و مالی در راه های شریانی موجود در کل کشور خواهیم بود.

لینک کمکی