دانلود فایل word بررسي رعايت حقوق معلولين در پارک نمونه موردي : پارک دانشجو ، رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رعايت حقوق معلولين در پارک نمونه موردي : پارک دانشجو ، رشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یک شهروند معلول، از حقوق اجتماعی برابری با سایر شهروندان برخوردار است منجمله امکان دسترسی آسان به اماکن مختلف شهری بدون در نظر داشتن چالشهای معلولیت. معلولین از اوقات فراغت بیشترینسبت به دیگر افراد جامعه برخوردارند. رعایت حقوق معلولین و ایجاد فضاهای سبز شهری و پارک ها با مد نظر قراردادن این قشر از سرمایه های انسانی جامعه، می تواند در ایجاد روحیه آنان تاثیر بسزایی داشته باشد.همچنین طراحی فضاهایی مناسب جهت پرکردن اوقات فراغت شان نیز از ضروریات می باشد. در این مقاله پس از بیان عوامل موثر در کاربردی کردن فضاها برای معلولین نکات قابل توجه برای طراحیپارک مناسب معلولین ارایه شده است . روش تحقیق حاضر کیفی می باشد و برای جمع آوری یافته ها از تکنیک های مطالعات موردی و تحلیل اسناد و عکس برداری استفاده شده است.هدف از این مقاله بررسی رعایت حقوق معلولین به عنوان بخشی از شهروندان جامعه بوده و نمونه موردی آن پارک دانشجو شهر رشت خواهد بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که محدوده مورد مطالعه از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است اما دارایپتانسیل های فراوانی است که با بهره گیری از آن در کنار رعایت اصول و ضوابط، می تواند به پارکی مطلوب برای معلولین تبدیل شود .

لینک کمکی