دانلود فایل word بررسي رفتار سد البرز در دوران بهره برداري با استفاده از اطلاعات ابزار دقيق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رفتار سد البرز در دوران بهره برداري با استفاده از اطلاعات ابزار دقيق :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تحلیل سدهای خاکی در مراحل مختلف ساخت وبهره برداری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، به منظور اطمینان از وضعیت پایداری سد از رفتارنگاری استفاده می شود.هدف از ساخت سد خاکی البرزتامین آب مورد نیاز 45 هزار هکتار اراضی دشت مازندران،تامین آب مورد نیاز حفاظت محیط زیست می باشد.سد البرز با مخزنی به حجم کلی 142 میلیون متر مکعب به مرحله اجرا در آمده است.دراین تحقیقبه رفتارنگاری سد البرز در دوران بهره برداری و آبگیری تا تراز 301 تا شهریور 94 با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق و انجام تحلیل برگشتی با نرم افزار پلاکسیس انجام شده است.سد با مدل موهر-کولمب تحلیل عددی گردید بررسی رفتار سد البرز با استفاده از تفسیر قرایت های انجام شده توسط ابزار دقیق منصوبه در بدنه آن وهمچنین مقایسه ی آن با نتایج عددی تا حد زیادی گویای رفتار خوب وطبیعی از سد می باشد.نتایج بدست آمده،رفتار مناسب سازه سد را در برابر شرایط مختلف بارگذاری استاتیکی تایید می نماید.

لینک کمکی