دانلود فایل word بررسي رفتار گروهي ستون هاي سنگي ترکيبي در خاک نرم با استفاده از روش عددي به صورت سه بعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رفتار گروهي ستون هاي سنگي ترکيبي در خاک نرم با استفاده از روش عددي به صورت سه بعدي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در این تحقیق فرضیه، روش و نتایج سه بررسی عددی ارایه می کنیم. هدف از این تحقیق شبیه سازی حرکات گروهی ستون های سنگی محصور شده ومحصور نشده در خاک بسیار نرم است و برای این منظور از روش المان محدوداستفاده می شود. نشست و تغییرات جانبی ستون های سنگی معیاری برای قضاوت در مورد حرکات گروهی ستون های سنگی ترکیبی انتخاب می شود. همچنین بررسی پارامتری جهت میزان تاثیرات کمیت های نظیر مدول الاسیسیته و زاویهاصطکاک مواد ستون ها روی حرکت آنها درون خاک مورد نظر انجام می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن استکه ایجاد ستون های سنگی ترکیبی باعث افزایش سختی خاک مورد نظر شده است. همچنین نتایج حاصله بیان کننده آن است که نفوذپذیری خاک مورد نظر نسبت به مدول الاسیسیته و زاویه اصطکاک ستون ها تاثیر کمتری دارد، علاوه بر این استفاده از ستون های سنگی در خاک های ضعیف عملکرد بهتر وازجنبه اقتصادی مقرون به صرفه تر می باشد.

لینک کمکی