دانلود فایل word بررسي رفتار هيستريزيس دودکش هاي بتني داراي باز شو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رفتار هيستريزيس دودکش هاي بتني داراي باز شو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

نیاز مبرم به سازه های صنعتی و کمبود مطالعات جامع و فنی در محدوده طراحی سازه های بلند دودکش های صنعتی، ما را بر آن داشت تا رفتار سازه های خاص استوانه ای را که دارای بازشو می باشند بررسیکنیم. در این پژوهش ابتدا نمونه آزمایشگاهی آقای ویلسون مورد بررسی و مدل سازی قرار گرفت (Wilson-2000) . سپس در نرم افزار آتنا نمونه اولیه با باز شو طراحی و مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که با تعبیه باز شو 10 درصد مقاومت نهایی نمونه 01.95 % کاهش % پیدا کرد و در مورد باز شوی 20 درصد و 30 درصد و 40 درصد به ترتیب مقاومت نهایی نمونه 9.01 و 00.1 % و 05.90 % درصد کاهش داشت. با این توضیح که در پژوهش مشابهی نحوه مقاوم سازی بازشو ها و نمونه ها با استفاده از میلگرد و مراحل رفتاری آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی