دانلود فایل word بررسي روش هاي مختلف تعيين اقليم حوزه آبخيز مياندشت اسفراين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي روش هاي مختلف تعيين اقليم حوزه آبخيز مياندشت اسفراين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اقلیم تنها به پارامترهای هواشناسی محدود نمی شود بلکه مجموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی، زیست محیطی و فرهنگی را در بر می گیرد.در این تحقیق به منظور بررسی اقلیم منطقه از روش های آمبرژه، دومارتن، ایوانف و منحنی آمبروترمیک استفاده شده است.اقلیم منطقه بر اساس روش طبقه بندی آمبرژه از نوع خشک سرد، ضریب خشکی دو مارتن برای منطقه میاندشت اسفراین محاسبه و بر اساس آن نوع اقلیم خشک،بر اساس روش طبقه بندی ایوانف از نوع صحرایی ، با توجه به منحنی آمبروترمیک مشاهده می شود که از اواسط آبان تا اوایل اردیبشت بارندگی بر دما فزونی دارد لذا این دوره را می توان دوران مرطوب سال به حساب آورد. و بقیه ماههای سال منطبق بر دوره خشک می باشد.وضعییت توپوگرافی حوزه نشان می دهد که دمای هوا و بارندگی در آن تغییر قابل ملاحظه ای دارد بنابراین اقلیم نمای مناسب باید این موضوع را نشان دهد. با توجه به بررسی های انجام شده روش مناسب برای منطقه روش دومارتن انتخاب می شود.

لینک کمکی