دانلود فایل word بررسي سير انديشه بر روي بناي قاجاري شمس العماره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي سير انديشه بر روي بناي قاجاري شمس العماره :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی سیر تحول بنای شمس العماره میپردازیم . بنای شمس العماره که در سال 1244شروع به ساختن ان شد و در سال 1246 کار ساخت ان به اتمام رسید . این بنا توسط معیر الممالکطراحی شد و به دست محمد علی کاشی ساخته شد. در این مقاله،به عوامل و رو یداد هایی که باعث ساخت این بناشد و وجه تمایز ان با دیگر بناهای ان دوره و به تحولات معماری پیش امده در دورهساخت ان و همچنین انقلاباتی که در دوره ی )قاجار( به وجود امد و تاثیراتیکه قاجا روی بناهای همان دوره اعمال کرد ، خصوصا بناهای دولتی مانند بنای شمس العماره میپردازیم، و د رنهایت امر به تاثیراتی که این بنا )شمس العماره(و بناهای مشابه دوره قاجار بر روی بناهای بعد از خود گذاشتند میپردازیم. روش تحقیق این مقاله روش) تفسیری تاریخی( میباشد

لینک کمکی