دانلود فایل word بررسي ظرفيتهاي منظرين جنگلهاي دريايي؛ نمونه مورد مطالعه: جنگل حرا در قشم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ظرفيتهاي منظرين جنگلهاي دريايي؛ نمونه مورد مطالعه: جنگل حرا در قشم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

جنگلهاى دریایى و پهنههاى جزر و مدى در سواحل، به دلیل شرایط خاص زیست محیطى از منابع ارزشمند مناطق استوایى و نیمه استوایى هستند. این جنگل ها به دلیل ویژگى هاى منحصر به فرد و تنوعزیستى بالا حایز اهمیت بوده و نیز نقش مهمى در صنعت گردشگرى ایفا مىکند. در پژوهش حاضر در ابتدا به بررسى ویژگىها و شرایط جنگلهاى مانگرو مىپردازیم و در ادامه به طور خاص، جنگل هاىحرا در قشم را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. روش تحقیق مقاله توصیفى_تحلیلى و مبتنى بر مطالعات کتابخانه اى و بازدید میدانى است که ظرفیت هاى منظرین جنگل هاى دریایى جزیره قشم را موردبررسى قرار میدهد. در این مطالعه سعى بر شناخت همه جانبه جنگل هاى حرا در قشم و در نهایت ارایه راهکارهایى براى حفاظت و همچنین ایجاد رونق بیشتر آنها با بالفعل کردن پتانسیل هاى بکر و منحصر به فرد منطقه است

لینک کمکی