دانلود فایل word بررسي عددي اثر پارامتر طول شمع در نشست پيهاي راديه شمع با استفاده از روش اجزاء محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عددي اثر پارامتر طول شمع در نشست پيهاي راديه شمع با استفاده از روش اجزاء محدود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سیستم رادیه گروهشمع در شرایطی که لایههای سطحی خاک مقاومت لازم جهت تحمل بارهای وارده را نداشته باشد بطوریکه حتی با استفاده از پیهای گسترده، ظرفیت باربری لازم توسط لایههای سطحیتامین نگردد و یا لایههای سطحی نشست پذیر و تورم زا باشند و یا سازه به نشست غیریکنواخت حساس باشد، استفاده میشود. مشخصات پی رادیه شمع ساختمان - Messe-Torhaus که از اولینپیهای رادیه شمع ساخته شده در آلمان میباشد، در این پژوهش استفاده شده است. از نرم افزار - PLAXIS 3D FOUNDATION برای آنالیز اجزاء محدود مدل استفاده شده است. با اعمال سربارگسترده و افزایش آن و همچنین تغییر پارامتر طول شمع، رفتار سیستم پی گسترده و گروه شمع از لحاظ نشست آن بررسی شده است. با افزایش طول شمع و انتخاب یک مقدار بهینه یک سازه اقتصادی حاصل میشود و در کنار آن پایداری سازه را در برابر خطرات ناشی از نشست تضمین خواهد کرد

لینک کمکی