دانلود فایل word بررسي عوامل کيفي تاثير گذار در طراحي جهت برقراري تعاملات اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل کيفي تاثير گذار در طراحي جهت برقراري تعاملات اجتماعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

تعاملات اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است، که منجر به واکنشی میان ها آن می شود و این نوع واکنش برای دو هر طرف شناخته شده است. افراد محیط هایی که در آن تعاملاتاجتماعی صورت می پذیرد را معمولا پویا و زنده تلقی می کنند و بدین واسطه است که حس تعلق و دلبستگی به فضا برانگیخته می شود و مردم احساس صمیمیت بیشتری را تجربه می کنند. این مقوله درراستای ارضای نیازهای خودشکوفایی و احساس تعلق گام بر می دارد. باید اذعان داشت که ایجاد فرصتهای دیدار و ملاقات با دیگران و محل های گردهمایی، به شکل گیری روابط اجتماعی کمکشایانی می کند که در طراحی ها می بایست این فرصت ها را خلق کرده و در جهت ارتقاء روابط افراد با هم به کار گرفت. به همین دلیل این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی سعی بر آن دارد که به بررسی -دقیق تعاملات اجتماعی بپردازد، فاکتورهای موثر و عوامل تاثیر گذار بر تعاملات اجتماعی را باز تعریف کند و عوامل کیفی تاثیر گذار که در طراحی ها باعث حس تعلق، خوشایندی و ارتقاء تعاملات اجتماعی افراد با هم می شود را برشمرده و توصیه های طراحی در این زمینه خواهد داشت

لینک کمکی