دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر توليد پسماند روستايي مطالعه موردي:روستاي دينارآباد از روستاهاي شهرستان شهريار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر توليد پسماند روستايي مطالعه موردي:روستاي دينارآباد از روستاهاي شهرستان شهريار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

امروزه با رشد اقتصادی روستاها و افزایش تولید پسماند برنامه ریزان و کارشناسان به دنبال مطالعه بر روی پسماند و مدیریت آن هستند.تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر تولید پسماند روستایی صورت گرفته است و هدف آن ارزیابی کمیتو کیفیت تولید پسماند در روستای دینار اباد از روستاهای بخش رزکان شهرستان شهریار بوده است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی بوده است و از نظر جمع آوری اطلاعات روش پیمایشی می باشد و به صورت کمی انجام شده است. نتایجنشان داد که کمیت سرانه کل پسماند تولیدی خانگی در روستای مورد مطالعه 10.1 کیلوگرم در روز بوده است و به تفکیک،کمیت سرانه پسماند تر تولیدی خانگی 857 گرم در روز و پسماند خشک . 06 گرم در روز بوده است و از انواع پسماند ها، پسماند غذایی با میانگین سرانه 3.4 گرم در روز بیشترین میزان پسماند تولیدی خانوار را دارا می باشد

لینک کمکی