دانلود فایل word بررسي غلظت ذرات معلق 2.5PM ، 10PM و TSP شهر سبزوارو مقايسه آن با استانداردهاي EPA و ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي غلظت ذرات معلق 2.5PM ، 10PM و TSP شهر سبزوارو مقايسه آن با استانداردهاي EPA و ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

موضوع: آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات زندگی شهری و شهرهای پرجمعیت محسوب می شود. از دیدگاه بهداشت عمومی ذرات معلق یکی از آلاینده های اصلی هوا می باشد. اولین و مهمترین گام جهت کاهش و مقابله با این ذرات معلق، شناخت و برآورد دقیق میزان غلظت آلاینده ها در نقا متتل می باشد. هدف: این مطالعه با هدف تعیین غلظت ذرات معلق 2.5PM ، 10PM و TSP و مقایسه آن با استاندارد ها در هوای شهر سبزوارانجام شده است. روش بررسی: طی سه ماه 13 نمونه برای هرکدام از ذرات معلق 2.5PM ، 10PM و TSP از پنج ایستگاه نمونه برداری مشتصشده مطابق با استاندارد های EPA در سطح سبزوار، جمع آوری شد. اندازه گیری ذرات معلق توسط دستگاه مونیتورینگ گرد و غبار محیطی مدل Haz-Dust EPAM5000 انجام شد.یافته ها: در طول دوره نمونه گیری از لحاظ آلاینده 10PM ، ایستگاه سربداران با میانگین 381/58 آلوده ترین ایستگاه و ایستگاه میدان دادگستری با میانگین 77/8 پاک ترین ایستگاه بود. و از لحاظ غلظت آلاینده 2.5PM نیز استگاه سربدارانبا میانگین 51/58 آلوده ترین و ایستگاه میدان دادگستری با میانگین 04 پاک ترین ایستگاه ها بودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دادند برخی از غلظت های 2.5PM ، 10PM بالاتر از استاندارد حفاظت محیط زیست آمریکا و ایران هستند.

لینک کمکی