دانلود فایل word بررسي فرآيند توليد کمپوست از پسماندهاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي فرآيند توليد کمپوست از پسماندهاي شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پیشرفت تکنولوژی، رواج فرهنگ شهرنشینی و گسترش شهرها منجر به تولید فزاینده پسماندهای شهری شده است. کنترل و مدیریت حجم وسیع زبالههای شهری یکی از چالشبرانگیزترین مسایل پیش روی دولتهاست. از آنجایی که بیشتر حجم زبالههای شهری راپسماندهای تر تشکیل میدهد، مدیریت و کنترل این پسماندها میتواند تا حد زیادی به رفع معضل زبالههای شهری کمک کند. یکی از روشهای کنترل و مدیریت زبالههای تر، تبدیل آنها به کمپوست مورد استفاده در زمینهای زراعی میباشد. تولید کمپوست نتنها باعثکاهش حجم پسماندهای شهری شده، بلکه امکان استفاده بهینه از زبالهها را فراهم میآورد. لذا این روش بازیافت، یکی از پرسودتریناقداماتی است که در زمینه مدیریت پسماندهای شهری میتوان به عمل آورد. فرآیند ساخت کمپوست از زبالههای تر از مراحل مختلفی تشکیل شده، و از روشهای متفاوتی، که هر کدام در شرایط خاصی مقرون به صرفه میباشد، میتواند صورت پذیرد. شناخت مراحل وروشهای مختلف این فرآیند، جهت طراحی و ساخت واحدهای تولید کمپوست لازم و ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش تلاش میشود اطلاعاتی در مورد کمپوست، ضرورت تولید و استفاده از آن، و مراحل و روشهای ساخت این ماده ارایه گردد

لینک کمکی