دانلود فایل word بررسي نقش مشارکت شهروندي با تاکيدبر توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نقش مشارکت شهروندي با تاکيدبر توسعه پايدار شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل و نقش تاثیرات مشارکت شهروندی در راستای نیل به توسعه پایدار شهری می باشد . در واقع تحقق این هدف نیازمند تعامل و همکاری بین مردم با دولت است،حضور ومشارکتمردم در امر توسعه پایدار ضروری و اجتناب ناپذیر است. به طور قطع ،شناخت مولفه های تاثیر گذار را در مشارکت شهروندان در برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهرها،می تواند اولین گام در جهت حرکت از مشارکتشعاری شهروندان به مشارکت واقعی آن ها باشد. واین پژوهش به این دلیل حایز اهمیت است که مقوله هایی همچون مدیریت شهری وتوسعه پایدار شهر برای پیشبرد اهداف جامعه به سوی تعادل ،نیازمند حضور عواملی همچون مشارکت وحضور شهروندان در اداره شهرهاست

لینک کمکی