دانلود فایل word بررسي و کنترل هوشمند مصرف انرژي در مدارس ودانشگاه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي و کنترل هوشمند مصرف انرژي در مدارس ودانشگاه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از اصولی ترین روش ها درحل مشکلات مربوط به سیستم های تولید کننده و مصرف کننده انرژی،وابسته به انرژی های تجدید ناپذیر و یا تجدید پذیر، استفاده از سیستم ها و استراتژی های کنترل ومدیریت در ساختمان ها می باشد. با در نظر گرفتن دینامیک سیستم ها و استراتژی های کنترل و مدیریت در ساختمان ها می باشد. اهمیت کارایی و موثر بودن سازمان ها به منظور بالا بردن راندمان وبهره وری بیشتر و خدمت رسانی بهینه،مدیران را بیش از پیش متوجه ضرورت استفاده از تکنیک های علمی مدیریت نموده است.که از جمله این تکنیکها،تکنیک تجزیه و تحلیل سیستمها و روش هاستحتی اگر صنعت مصرف تقریبا نیمی از کل تولید انرژی، سهم نسبی از کل مصرف انرژی مربوط به گرمایش و عامل ساختمان به طور مداوم در حال رشد است. انگیزه این مطالعه به روشن کردن تفاوتدر مصرف برق و مصرف حرارت مرکزی در ساختمان های مدارس از سنین مختلف در طول روز کار و همچنین در طول شب هنگامی که مصرف انسان مبتنی بر کم است بود. هدف کلی این مطالعه، مقایسهانرژی )برق و حرارت( مصرف شش ساختمان مدرسه است. در این مقاله، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در مصرف انرژی در اکثر مدارس و حوزه های آموزشی ارایه شده است. نتایج اولیه نشانمی دهد که، به طور کلی، ساختمان های مدارس جدید بیشتر انرژی کارآمد تر از آنهایی که قدیمی تر است، دارد. بنابراین با آگاه سازی و آموزش رعایت صرفه جویی مصرف انرژی با به کارگیری کنترل هوشمند مصرف انرژی،امروزه، درمدارس و حوزه های آموزشی تاثیر بسزایی داشته است.

لینک کمکی