دانلود فایل word بررسي وتحليل مکان يابي کاربري مراکز درماني بهداشتي و ارزيابي آن نمونه موردي بيمارستان امام علي سرابله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي وتحليل مکان يابي کاربري مراکز درماني بهداشتي و ارزيابي آن نمونه موردي بيمارستان امام علي سرابله :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مکان یابی از جمله مباحث مهم در برنامه ریزی شهری است و می توان گفت تلاش در جهت انتخاب بهترین محل جغرافیایی برای کاربری های شهری است . اهمیت مکان یابی از آن جهت است که درصورت عدم توجه به معیارها و ضوابط و مکانیابی غلط، هریک از کاربری های شهری در جای مناسب خود قرار نگرفته و در نتیجه باعث اتلاف انرژی، سرمایه و وقت شهروندان خواهد شد مکان یابیبیمارستان نیز همانند بسیاری از کاربری های شهری از اهمیت بالایی برخوردار است مراکز بهداشتی درمانی از مراکزی است که به طور مستقیم در تامین سلامت فرد و جامعه دخیل می باشند. تعیین اصولدقیق مکان یابی درمانی بهداشتی در شهر به دلیل اهمیت جانی این مراکز، ضروری است دسترسی - سریع، به موقع و ارزان به این مراکز در هر جامعه، به خصوص در جوامع شهری خیلی مهم و ضروریمی باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مکان گزینی مراکز درمانی بهداشتی )بیمارستان امام علی – شهر سرابله (با توجه به استانداردها و ضوابط مکان یابی بیمارستان بوده است. در این پژوهش با استفادهاز روش های توصیفی - تحلیلی وبرای بررسی موضوع به ارزیابی کیفی این کاربری پرداخته شده است .به این منظور وضعیت موجود بیمارستان از لحاظ میزان انطباق با معیارهای ذکرشده به وسیله ماتریس های سازگاری .مطلوبیت .ظرفیت .و وابستگی موردارزیابی قرار میگیرد در این تحقیق بیمارستان امام علی شهر سرابله به این روش مورد ارزیابی قرار گرفته شده است . نتایج تحقیق با توجه کاربری های هم جوار بیمارستان می توان تمهیداتی برای بهبود شرایط به کار گرفته شود

لینک کمکی