دانلود فایل word بکار گيري مديريت ريسک در مديريت ايمني و بهداشت HSE در پروژه هاي عمراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بکار گيري مديريت ريسک در مديريت ايمني و بهداشت HSE در پروژه هاي عمراني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه کاربرد روش ها و تکن یک های مدیریتی در کاهش سوانح و مخاطرات کاری و افزایش بازدهی پروژه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای پیشرفته امروز که همه امور متکی به تکنولوژی پیشرفته،پیچیده و پر مخاطره می باشد، همواره ب یم آن می رود که بر اثر حوادث و وقایع دردناک ناش ی از کار خسارت های جبران ناپذیری به بار آید. که جلوگیری از این حوادث قسمت ی از منابع مالی و انساسی پروژه را که عوامل تولید محصول هستند را حفظ م ی کند. مدیریت ایمنی و بهداشت همواره با نحوه مدیریت ریسک در مدیریت ایمنی به عنوان منبع کاربردی برای بیشتر پروژه های صنعتی و عمرانی در مورد ریسک های که از مخاطرات محیط کار به وجود می آیند، استفاده م ی کند. در این مقاله سع ی شده در محیط های کاری سایت های عمرانی حضور یافته،و خطرات موجود شناسا یی و با مدیریت ریسک صحیح و کارا بر روی عوامل مختلف درگیر در پروژه ها ، تا حد امکان با اقدامات نظارت ی و کنترلی به نتیجه ای کاربردی درزمینه مدیریت ایمنی و سلامت محیط کاری دست پیدا کرد.

لینک کمکی