دانلود فایل word روند توسعه فيزيکي شهر ماسال با تاکيد بر پايداري کاربري اراضي شهري طي دوره 1355-1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word روند توسعه فيزيکي شهر ماسال با تاکيد بر پايداري کاربري اراضي شهري طي دوره 1355-1385 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

شهر ماسال در سال 1332 بصورت یک نقطه کوچک شهری مطرح بوده و طی سالها در گذر زمان و بطور طبیعی رشد نموده است.اما از سال 1380 به بعد با توجه به عواملی مانند موقعیت نسبی، برخورداری از جاذبه های طبیعی مورد توجه افراد بومیو غیر بومی قرار گرفته و ساخت و سازهای زیادی در آن صورت گرفته است و این ساخت و سازها موجب از بین رفتن زمینهای زراعی شده بطوریکه در طی این دوره میزان بسیار زیادی از اراضی زراعی به زیر ساخت و ساز رفته است. اینتحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به روند توسعه فیزیکی شهر ماسال طی دوره 1355-1385 و اثرات آن بر تغییر - کاربری اراضی زراعی پرداخته است و هدف آن بررسی نحوه توسعه و گسترش شهر و تاثیرات آن بر پایداری اراضی شهری می باشد. اطلاعات بدست آمده به روش اسنادی)کتابخانه ای( و با مراجعه و مصاحبه با جامعه آماری تحقیق نشان می دهدکه شهر ماسال با توجه به موقعیت خود و قرار گیری در کنار رودخانه خالکایی و همچنین بام سبز که به عنوان یک مکان باقابلیت بالای گردشگری موجب جذب مهاجرین روستاهای اطراف و همچنین افراد غیر بومی به شهر سبب رشد فیزیکی آن و از بین رفتن اراضی پایدار شهری شده است.

لینک کمکی