دانلود فایل word سازه چادري سازه اي پيشرفته در ساخت و ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سازه چادري سازه اي پيشرفته در ساخت و ساز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

با پیشرفت دانش بشری امروزه طراحی معماران بسیار پیچیده تر گشته و مهندسان نیز با روش های نوینی این خلاقیت را پاسخگو بوده که نتیجه آن انواع مختلف سیستم های سازه ای اجرای پروژه استکه در عصر معاصر مشاهده میکنیم. از جمله سیستم های معاصر سازه های پارچه ای میباشند که با نام های مختلف سازه چادری، سازه پاشامی و سازه کششی صفحه ای یا غشایی نامیده می شود.مهندسان ازنامیدن این سیستم به عنوان سازه چادری این هراس را دارند که با شنیدن نام چادر افراد در ذهن خود بی شک ویژگی بی دوامی و قابلیت شعله ور شدن را یه یاد می اورند. درصورتی که امروزه با پیشرفتعلم نساجی پارچه هایی کاملا مقاوم و متفاوت از چادر گذشتگان تولید شده اند که بسته به محیط و شرایط استفاده مورد مصرف قرار می گیرند. از معضلاتی که در طراحی و اجرای سازه های کششیچادری، همواره توجه معماران و طراحان سازه را به خود معطوف میکند، تحمیل بارهای سنگین وارد بر این سازه ها تنها بر روی کابل های مهار و نقش پوشاننده بودن صرف غشا پارچه ای در آن میباشد. باتوجه به آنچه در مورد سازه های چادری گفته شد در این مقاله این سازه را مورد بررسی قرار داده و پیشینه آن را مورد بررسی قرار داده و دسته بندی آن را از لحاظ عملکرد و اشکال هندسی بررسی کردهو طریقه طراحی آن را نشان دادیم. برای بررسی این موضوع از روش اسنادی کتابخانه ای که همان کتب و مقالات مرتبط می باشد استفاده شده است و نمونه موردی ترمینال حج، مرکز تفریحی خانشاتیر، سازه های سایه انداز مسجدالنبی، ورزشگاه المپیک اسکیت رو یخ و استادیوم سن نیکولای باری در نظر گرفته شده است و این نتیجه بدست آمد که این سازه به دلیل مزایایی ازقبیل : ارزانی مصالح، سهولت اجرا و سرعت برپایی بسیار جذاب می باشد.

لینک کمکی