دانلود فایل word سطحبندي سکونتگاههاي روستايي به منظور برنامهريزي کالبدي-فضايي در مقياس دهستان (مطالعه موردي: دهستان باغلي ماراما شهرستان گنبدکاووس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سطحبندي سکونتگاههاي روستايي به منظور برنامهريزي کالبدي-فضايي در مقياس دهستان (مطالعه موردي: دهستان باغلي ماراما شهرستان گنبدکاووس) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیهای، از هم گسیختگی سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاههاست. در همین راستا تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاهها که بتواند چارچوب موثری برای توزیع جمعیت، فعالیتها، خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشد، ضروری است. بنابراین سطح بندی سکونتگاه هاو تعیین مراکز عملکردی در سطح محلی، روشی برای سلسله مراتبی کردن ارایه خدمات و مشخص کردن مراکزی است که توان ارایه خدمات بهینه به روستاهای همجوار را داشته باشند و روستاهای مجاور نیز بتوانند به نحو مطلوبی به خدمات دسترسی یابند. در این پژوهش سطحبندی سازمان فضایی دهستان باغلی ماراما با شناخت عوامل طبیعی و انسانی درون دهستان و با استفاده از روش گراویته صورت پذیرفته است. بر همین اساس با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی، ابراهه ها، وضعیت دسترسی روستاها و معابر موجود، فاصله و جمعیت، این دهستان به 3 حوزه روستایی با مراکز بی بی شیروان، شهرک شهید بهشتی و ایمر ملاساری سطحبندی گردید. همچنین تحلیل نتایج نشان می دهد حوزه 2 با مرکزیت آبادی شهرک شهیدبهشتی دارای بهترین موقعیت استقرار و توزیع خدمات میباشد.

لینک کمکی