دانلود فایل word سنتز و کاربرد کيتوسان مغناطيسي اصلاح شده براي حذف فلزات سنگين مطالعه مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سنتز و کاربرد کيتوسان مغناطيسي اصلاح شده براي حذف فلزات سنگين مطالعه مروري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در سال های اخیر فعالیتهای انسانی و سرعت بالای صنعتی شدن منجر به ورود حجم بالایی از آلایندههای آلی و معدنی به محیط زیست گردیده است. امروزه حذف فلزات سنگین یکی از مباحث مهم زیست محیطی در جهان می باشد. روش هایمتداولی برای حذف این فلزات وجود دارد اما به دلیل هزینه بالا، نیاز به توسعه روشهای جدید ، ارزان قیمت و اقتصادی و دوستدار محیط زسیت می باشد. از این رو درسالهای اخیر استفاده از جاذبهای زیستی ارزان قیمت مورد توجه بسیاری از محققین قرارگرفتهاست. کیتوسان یکی از جاذبهای زسیتی می باشد که به دلیل تراکم زیاد گروههای آمینی در ساختار آن، ارزان بودن ، در دسترس بودن، سازگاری زیستی بالا ، سمیت پایین و زیست تخریب پذیری بالا مورد توجه بسیاری از دانشمندان می باشد به طوری که با اصلاح شیمیایی کیتوسان میتوان تعداد زیادی از مشتقات آن را با پیوند گروههای عاملی جدید روی ساختار آن تهیه کرد که اینتغییرات منجر به افزایش میزان ظرفیت و انتخاب پذیری جذب یونهای فلزی در سطح کیتوسان میشود و موجب افزایش کارایی فرایند جذب زیستی میگردد. از این رو در این مطالعه به روشهای سنتز و کاربرد کیتوسان مغناطیسی به عنوان یک جاذب زیستی برای حذف فلزات سنگین از جمله کادمیوم و مس پرداخته شده است.

لینک کمکی