دانلود فایل word سهم نوجوانان از شهرسازي پايدار با تاکيد بر طراحي مراکز محله هاي شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سهم نوجوانان از شهرسازي پايدار با تاکيد بر طراحي مراکز محله هاي شهر اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در جهان کنونی با توجه به توسعه روز افزون فضاهای شهری و محلات دستیابی به مطلوبیت لازم در ایجاد، ساماندهی وبهسازی محیط شهری به نفع اقشار مختلف جامعه علی الخصوص نوجوانان بعنوان یکی از پایه ای ترین سنین اجتماع، نیازمندبازنگری و توجه بیشتری می باشد. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل نقاط ضعف و قوت فضاهای شهری موجود در شهر اهواز و تدوین راهکارهایی در جهت غنی سازی و بکارگیری مطلوب تر عوامل بالقوه و پیش بینی کمبودها و نواقص در روندتوسعه شهری فعلی و آینده می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله بصورت توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و مقالات و بررسی های میدانی می باشد و سعی در کاربردی نمودن محتوای آن شده که در نهایت منتج به اصلاح بافت محلات شهری و ایجاد فضاهای امن با کاربردهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی، همچنین غنای فضای بازی نوجوانان مبتنی برزیبا نگری و زیبا سازی بواسطه ایجاد فضای سبز متصل به شبکه ارتباطی ایمن در محلات گردد. لازم به ذکر است باتوجه بهاینکه بیشتر محله های شهر اهواز نقاط ضعف زیادی در راستای تامین نیازهای نوجوانان دارند و اصولا فضاهای شهری مناسبی برای آنان خلق نشده است بعنوان معضل امروزه در شهرسازی پایدار ان مطرح می باشد، لذا توجه دادن برنامه ریزان شهری وطراحان به این موضوع و ایجاد ذهنیت مثبت در رابطه با اهمیت فوق العاده نیازهای نوجوانان، می تواند بعنوان گام نخست برای حل مشکلات تلقی گردد.

لینک کمکی