دانلود فایل word شناخت رابطه بين عناصراقليمي و خسارتهاي بيمه اي شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناخت رابطه بين عناصراقليمي و خسارتهاي بيمه اي شهر رشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه استان گیلان دارای آب وهوای معتدل ومرطوب می باشد وبا در نظر گرفتن تغییرات جوی بارش ودما تاثیر این تغییرات بر زندگی روزمره ساکنین این منطقه وچگونگی تاثیر پذیری شرکت های بیمه پس از وقوع خسارت های ناشی از سیل وطوفانو... مورد شناسایی قرار داده وبه نتایج بهینه دست یافت. که دراین تحقیق با استفاده از روش همبستگی وبا استفاده از نرم افزازSpss مشخص گردیدکه ارتباط بهینه ای در این زمینه وجود دارد. هرگونه تغییرات در شرایط جوی، میتواند فراهم کننده موقعیت مناسبی،جهت پیشامدهای غیر مترقبه، تصادفی را مسبب گردد. . بطوری که در این محدوده جغرافیایی شرایط جوی سرد تر، میزان بارندگی بیشتربه تقریب می توان بیان نمود که میزان خسارت وارده، بیشتر خواهد شد وبالعکس هوای گرم وسرمای کمتر میزان تصادفات نیز به مراتب کمتر است. این مسیله در اکثر عملکردهای آماری شرکت بیمه مانند خسارت بیمه های بدنه اتومبیل، شخص ثالث، مشاهده می شود. آب وهوایکی ازارکان بنیادین زندگی بشر محسوب میشود، وبا پیشرفت وتوسعه درجهان حفاظت ازآن روزبه روز اهمیت بیشتری می یابدتغییر آب وهوایکی ازپیچیده ترین مشکلات است که بشر درحال وآینده باآن مواجه است. انسان بابی توجهی به قوانین حاکم برطبیعت وعدم شناخت مسایل زیست محیطی مرتبط با آن یکی ازعوامل اصلی این تغییرات محسوب میشود

لینک کمکی