دانلود فایل word شناسايي و ارزيابي خطرات موجود در مرکز دفن و پردازش پسماند به روش ويليام فاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي و ارزيابي خطرات موجود در مرکز دفن و پردازش پسماند به روش ويليام فاين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با روند افزایش جمعیت و گسترش فعالیتهای صنعتی ، تولید کالا و به تبع آن مصرف انبوه در جوامع امروزی باعث شده تا هرروز پسماند بیشتری تولید گردد و بدین لحاظ هر سازمانی نیاز به مدیریت های نوین دارد که باعث بهبود بهره وری سیستمهای مدیریتی و ارایه نتایج مفید باشد . فعالیتهایی تحت عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست که در آن کارگران بدون ترس از حادثه ، بیماریهای شغلی و بدون آلودگیهای محیط زیست در آن فعالیت نمایند. جمع آوری پسماند از مبادیتولید و انتقال آن به ایستگاههای میانی و تجمیع و ذخیره سازی و در نهایت انتقال آنها به مجتمع های پردازش و دفع زندگیروزمره جامعه شهری را باتهدیدهای بهداشتی رو برو می کند . همچنین با گستردگی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شرایط نا ایمن و پتانسیل ایجاد حوادث در تمامی فرایندهای موجود محسوس و قابل شناسایی است. . علاوه بر آن جنبه هایزیست محیطی فرایندهای عملیاتی سازمان ، آثار سویی بر محیط زیست داشته که این موضوع مغایر با اصول می باشد . بدین منظور وجود سیستمHSEدر راستای حفظ منابع طبیعی و صیانت از منابع انسانی و جلوگیری از عوارض بهداشتی و پیشگیری ) از وقوع حوادث ضروری است.)مقصود لو- 9831در این پژوهش خطرات موجود در مراکز پردازش و دفن پسماند مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است، که شامل مواردذیل می باشد :فاز 9 ( طراحی فرایندها و شرح فرایندهافاز 2( شناسایی خطراتفاز 8( ارزیابی ریسک

لینک کمکی