دانلود فایل word شناسايي و طبقه بندي پسماندهاي ويژه واحد پلي اتيلن سنگين مجتمع پتروشيمي مارون براساس روش کنوانسيون بازل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي و طبقه بندي پسماندهاي ويژه واحد پلي اتيلن سنگين مجتمع پتروشيمي مارون براساس روش کنوانسيون بازل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تولید ضایعات، از مشخصات ویژه هر واحد صنعتی است که واحد مورد مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد . لذا باتوجه به اهمیت مدیریت پسماند اولین گام شناسایی و طبقه بندی این مواد میباشد. بر این اساس هدف از این پژوهش،شناسایی و طبقه بندی پسماندها و مواد شیمیایی مصرفی در واحد پلی اتیلن سنگین شرکت پتروشیمی مارون می باشد.روش کار در این پژوهش مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی از واحد پلی اتیلن سنگین و در نهایت طبقهبندی پسماندها براساس کنوانسیون بازل بوده است. بررسی ها حاکی از ان است که در این واحد 8 پسماند غیرخطرناک و 6پسماند خطرناک که همگی در فاز جامد ، مایع و نیمه جامد بوده شناسایی گردید. بیشترین پسماند غیر خطرناک متعلق بهپودر HD در شرایط اضطراری با 360 تن و کمترین آن کیسه های کاغذیآغشته به مواد شیمیایی با 2.0 تن در سال ،همچنین بیشترین پسماند خطرناک متعلق به لجن فیلتر پرس با 11 تن و کمترین آن روغن کمپرسور با 2.0 تن در سال بوده است . لذا از 161.222 تن در سال مواد خام مصرفی جهت تولید محصول در واحد پلی اتیلن سنگین 01 تن در سالپسماند خطرناک تولید گردیده است

لینک کمکی