دانلود فایل word شهر پايدار با مشارکت شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شهر پايدار با مشارکت شهروندي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بدون تکیه بر منابع انسانی هیچ حرکت اصلاحی و توسعه ای به نتیجه نخواهد رسید. ما وقتی می خواهیم شهری سالم وپایدار داشته باشیم، داشتن شهروندی با اخلاق و با انگیزه، امکان چنین ممکن خواهد بود.بنابراین وظیفه ی مدیران جامعه و به طور خاص مدیریت شهرها، به موازات تلاش روی کالبد فیزیکی شهر و اصلاح ساختارهای اقتصادی جامعه، سرمایه گذاری برای جلب اعتماد و توسعه ی منابع انسانی و ارتقاء رفتارهای اجتماعیاست. در این مقاله با پرهیز از کلی گویی، به ارایه دیتایل های اجرایی برای مشارکت شهروندان، خصوصا در سطوح سنی پایین جامعه پرداخته و نقش NGO ها را در این میان مورد بررسی قرار داده است. چرا که رسیدن به شاخص های پایداری،بارور کردن اندیشه و باور جامعه را نیاز دارد و تردیدی نیست که ارتقا سرمایه انسانی آن هم در قالب سازمان های مردم نهاد هزینه ی سرمایه گذاری های اقتصادی مدیریت ها را کاهش خواهد داد.

لینک کمکی