دانلود فایل word ارايه يک الگوريتم براي قرارگيري مکان مناسب آنتنهاي جهتدار در شبکههاي مش بيسيم با استفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه يک الگوريتم براي قرارگيري مکان مناسب آنتنهاي جهتدار در شبکههاي مش بيسيم با استفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شبکه مش بیسیم یک شبکه ارتباطی است که از گرههای رادیویی که تحت توپولوژی مش ساخته شدهاند ، شکل گرفته است. مسیله اصلی در شبکه مش بیسیم ترافیک در شبکه مش بیسیم بین دروازه مش و مسیریاب مش است . برای کاهش ترافیک در شبکه افزایش نرخ جریان داده و در نتیجه افزایش جریان داده در شبکه بین دروازه و مسیریاب مش با استفاده از آنتن جهتدار در مکان مناسب، مهم است.آنتن جهتدار دارای مزایای بیشتری نسبت به آنتن بدون جهت در شبکه است، زیرا در استفاده از آنتن جهتدار باید مکان و جهت مقصد مشخص باشد و تشعشات تنها در جهت مقصد ارسال میشود. در این مقاله با استفاده الگوریتم ژنتیک، الگوریتمی ارایه میشود که مکان مناسب آنتن جهتدار را که باعث افزایش نرخ جریان داده در شبکه و در نتیجه افزایش جریان داده از دروازه به مسیریاب مش، پیادهسازی و شبیهسازی میشود.

لینک کمکی