دانلود فایل word استفاده از عاملهاي خودکار بر مبناي خرد جمعي جهت قطعهبندي تصاوير رقومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استفاده از عاملهاي خودکار بر مبناي خرد جمعي جهت قطعهبندي تصاوير رقومي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تاکنون روشهای نوآورانه بسیاری برای قطعهبندی تصویر معرفی شدهاند که روش رشد ناحیه یکی از سادهترین این روشها به لحاظ مفهومی است که بر مبنای اصل رشد چندین دانه اولیه به اطراف و در نتیجه تشکیل نواحی عمل میکند. از سوی دیگر با پیشرفت علوم محاسباتی و ظهور روشها و ابزارهای محاسباتی خودکار و هوشمند نظیر مدلسازی عامل مبنا و خرد جمعی، بکارگیری این روشها در مساله رشد ناحیه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق مساله قطعهبندی به روش رشد ناحیه با استفاده از عاملهای خرد جمعی و با در نظر گرفتن معیارهای جدید طراحی و پیاده سازی شده است. بررسی بصری نتایج نشان دهنده صحت کلیت فرآیند قطعهبندی است. همچنین میزان مشابهت قطعات در تکرارهای مختلف و در ترکیبهای مختلف از نقاط دانه اولیه بررسی شده و در نتیجه نشان داده شده است ک بهترین نتایج از نقطه نظر مشابهت هنگامی رخ میدهد که قطعهبندی با یک نقطه دانه اولیه آغاز شود.

لینک کمکی