دانلود فایل word محاسبه قابليت اطمينان براي آلياژهاي سبک آلومينيم و منيزيم تحت بارگذاري خستگي کمچرخه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word محاسبه قابليت اطمينان براي آلياژهاي سبک آلومينيم و منيزيم تحت بارگذاري خستگي کمچرخه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين هوافضا، مکانيک و علوم وابسته

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

امروزه، مبحث قابلیت اطمینان در سازه های مکانیکی مختلف مطرح است. قابلیت اطمینان در قطعات موتورهای احتراقی، تحت بارهای سیکلیک خستگی نیز، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لازم است در مباحث طراحی قطعات، مدنظر قرار گیرد. لذا در این تحقیق سعی شده است که عدد قابلیت اطمینان برای تحلیل رفتار خستگی کمچرخه مواد مورد استفاده در قطعات موتور، شامل آلیاژهای سبک آلومینیوم و منیزیم، محاسبه گردد. برای این منظور، از نتایج عمر مواد تحت آزمون های خستگی کمچرخه (انجام شده قبلی)، استفاده شده است. همچنین از چند تابع توزیع آماری معروف در زمینه محاسبه قابلیت اطمینان به نام های نرمال و لگاریتم نرمال استفاده شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که در آلیاژ آلومینیوم، افزایش دما باعث کاهش قابلیت اطمینان و افزایش احتمال خرابی است. در آلیاژ منیزیم، تغییر دما و کرنش، اثر ناچیزی بر قابلیت اطمینان دارد.

لینک کمکی