دانلود فایل word مدل سازي عددي و تحليلي فرايند اکستروژن مستقيم لوله دو فلزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدل سازي عددي و تحليلي فرايند اکستروژن مستقيم لوله دو فلزه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين هوافضا، مکانيک و علوم وابسته

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش فرآیند اکستروژن مستقیم مواد دو فلزه در حالت کرنش صفحه ای و با پروفیل قالب منحنی و به روش کران بالا و در سیستم مختصات استوانه ای می باشد. برای این فرآیندیک میدان سرعت استوانه ای که برای هر شکل قالبی قابل استفاده است، ارایه خواهد شد. ناحیه های تغییر شکل به سه قسمت تقسیم شده و توان داخلی تغییر شکل، توان برشی و توان اصطکاکی در این نواحی بر اساس روش کرانه فوقانی محاسبه شده و در نهایت نیرو و فشار متوسط اکستروژن محاسبه شده است. علاوه بر روش تیوری از روش المان محدود با استفاده از نرم افزار شبیه سازی اجزاء محدود (نرم افزار آباکوس) جهت تحلیل فرآیند استفاده خواهد شد. در پایان تاثیر پارامترهای مختلف بر فشار متوسط اکستروژن بررسی خواهد شد و نتایج حاصل از کار تیوری تحلیلی روش کران بالایی و مدلسازی شبیه سازی شده ماده به شش ناحیه تقسیم شده است. ابتدا مولفه های نرخ کرنش برای هر ناحیه محاسبه شده است که قاعدتا با توجه به روابط موجود در این پژوهش، بعضی از عبارت ها صفر خواهد شد و محاسبه آنها ضرورتی ندارد.پس از آن توان داخلی برای ناحیه تغییر شکل محاسبه شده است.سپس توان برشی برای مرز ورودی و خروجی و در مرحله بعد، توان اصطکاکی تلف شده حاصل از تماس قالب با بیلت محاسبه شده است. حاصل جمع تمامی توان های بالا، توان کل مورد نیاز برای فرایند اکستروژن را به دست می دهد. و در پایان توان کل با تقسیم توان کل بر سرعت ورودی، نیروی شکل دهی لازم برای فرایند اکستروژن محاسبه شده است را با هم مقایسه می کنیم.نتیجه به دست آمده نشان می دهد که تحلیل کرانه فوقانی و شبیه سازی به روش المان محدود فرآیند اکستروژن میله دو فلزی نتایج قابل قبولی ارایه داده اند.

لینک کمکی