دانلود فایل word مدل سازي و تحليل ارتعاشات آزاد مجموعه گيربکس و ياتاقان هاي بالگرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدل سازي و تحليل ارتعاشات آزاد مجموعه گيربکس و ياتاقان هاي بالگرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين هوافضا، مکانيک و علوم وابسته

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد گیربکس یک هلیکوپتر مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا یک مدل 4 درجه آزادی شامل دو حرکت خطی و دو حرکت دورانی برای گیربکس ارایه می شود. یکی از پارامترهای اساسی در ارتعشات گیربکس ها، لقی میان یک جفت دنده درگیر است. در مدل ارایه شده برای گیربکس لقی بین دنده ها به صورت یک فنر مدل شده است. همچنین تاثیر یاتاقان های گیربکس نیز به صورت فنر در مدل ارایه شده، لحاظ شده است. دنده های چرخ دنده به صورت یک تیر یک سر گیردار مدل شده و ضریب سختی فنر مدل شده برای لقی محاسبه شده است. همچنین ضریب سختی شعاعی بیرینگ ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس معادلات حاکم بر گیربکس بر اساس روش لاگرانژ استخراج شده است و فرکانس های طبیعی سیستم بدست آمده است. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف بر سختی شعاعی بیرینگ ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

لینک کمکی