دانلود فایل word نقش اکسيدهاي(ZrO2،Cr2O3، Nb2O5) بر خواص فيزيکي سراميک هاي آلومينا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش اکسيدهاي(ZrO2،Cr2O3، Nb2O5) بر خواص فيزيکي سراميک هاي آلومينا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين هوافضا، مکانيک و علوم وابسته

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر افزودن اکسیدهای کروم، زیرکونیا و نیوبیا بر روی رفتار زینتر و ریزساختار سرامیکیAl2O3 از آسیابکاری مکانیکی استفاده گردید. بدین منظور از پودر های آلومینا به عنوان مواد اولیه و از پودرهای اکسیدکروم،زیرکونیا و نیوبیا به عنوان ماده افزودنی استفاده شد. اکسیدکروم در حد 0/6 درصدوزنی، اکسید زیرکونیوم در حد10 درصدوزنی و اکسیدنیوبیوم درحد1 درصد وزنی به نمونه های افزوده شد. پودرهای کامپوزیت بصورت محوری تحت فشار300 مگاپاسکال درون قالب فلزی شکل دهی قرار گرفت، سپس نمونه ها در دمای 1300 تا 1500 درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت درون کوره تحت تف جوشی قرار گرفتند. در شناسایی فازها از پراش اشعه ایکس و برای بررسی ریزساختارها از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که با افزودن اکسیدکروم چگالی تفجوشی و سختی نمونه ها افزایش یافته و به حداکثر خود در دمای 1500 درجه سانتی گراد می رسد. نکته مهم اینکه افزودن این اکسید موجب پایداری فاز تتراگونال زیرکونیا شده است.

لینک کمکی