دانلود فایل word يک مقايسه جامع بين روش هاي مختلف آشکارسازي و تخمين پارامتر سيگنالهاي طيف گسترده دنباله مستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word يک مقايسه جامع بين روش هاي مختلف آشکارسازي و تخمين پارامتر سيگنالهاي طيف گسترده دنباله مستقيم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين هوافضا، مکانيک و علوم وابسته

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این مقاله قصد دارد یک مقایسه فراگیر و همه جانبه بین روش های آشکارسازی و تخمین پارامتر سیگنال های طیف گسترده دنباله مستقیم با طول کد گسترش دهنده کوتاه انجام دهد. در این تحقیق احتمال آشکارسازی کلیه روش های مختلف آشکارسازی و تخمین پارامتر بر اساس نرخ سیگنال به نویز ورودی گیرنده محاسبه می شود. این روش مقایسه که به نام نمودار نیمن-پرسن معروف است معمولا برای مقایسه آشکارسازها به کار می رود. اساس عملکرد این نوع نمودار مقایسه آشکارسازها بر اساس احتمال آشکارسازی صحیح به نرخ سیگنال به نویز ورودی آشکارسازها در احتمال هشدار خطای ثابت است. با وجود اینکه این روش مقایسه ای اغلب برای مقایسه دقیق به کار می رود ولی به علت پیچیدگی ارزیابی، ما در این مقاله از نمودار سیگنال به نویز خروجی نیز جهت مقایسه آشکارسازها بهره برده ایم. روش های آشکارسازی و تخمین این نوع سیگنال که از مقالات استخراج شده عبارتند از روشهای رادیومتر، دو برابر کننده فرکانس، نرخ چیپ، نوسان گر همبستگی و کامیولنت. این تحقیق نشان می دهد که در یک سیگنال به نویز ورودی ثابت و احتمال هشدار خطای ثابت، بر اساس کاهش احتمال های آشکارسازی سیگنال این روش ها به صورت رادیومتر، دوبرابر کننده فرکانس، نرخ چیپ، نوسانگر همبستگی و برش دو بعدی کامیولنت مرتبه چهارم مرتب می شوند.

لینک کمکی