دانلود فایل word اثر تغيير زاويه نفوذ ديوار آب بند بر کنترل هجوم آب شور در آبخوان هاي ساحلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر تغيير زاويه نفوذ ديوار آب بند بر کنترل هجوم آب شور در آبخوان هاي ساحلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

احداث دیوارهای آب بند زیرسطحی یکی از چند استراتژی مهم برای کنترل هجوم آب شور در آبخوان های ساحلی است. تا کنون در پژوهش های مختلف اثر موقعیت دیوار آب بند قایم بر کنترل هجوم آب شور مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر تغییر زاویه نفوذ دیوار آب بند بر مقدار پس زدگی پنجه و کاهش سطح گوه آب شور توسط نرم افزار عددی SUTRA است. برای این منظور آبخوان ساحلی افقی و مرز آب شور در سمت چپ آن در نظر گرفته شد، سپس نقطه ای ثابت درون آبخوان در نزدیکی مرز ساحلی مشخص و دیوارها تحت زوایای مختلف 45 ، 60، 90، 120 و 135 درجه نسبت به جهت عمومی جریان (راستای افق) به درون آبخوان ساحلی تا رسیدن به نقطه مدنظر امتداد یافتند. بررسی نتایج نشان داد: الف) تغییر زاویه نفوذ دیوار در محدوده کمتر از 90 درجه تغییری در مقدار پس زدگی پنجه گوه ایجاد نمی کند، این در حالی است که برای زوایای بیش از 90 درجه، با افزایش زاویه بر میزان پس زدگی و کاهش سطح گوه آب شور افزوده می شود. ب) به طور کلی مقدار پس زدگی پنجه و کاهش سطح گوه آب شور برای زوایای بیش از 90 درجه به مراتب بیشتر از زوایای کمتر از 90 درجه است.

لینک کمکی