دانلود فایل word ارزشگذاري اقتصادي خسارات وارده به کارکردهاي تنظيمي اکسيژن-کربن در از بين رفتن پوشش گياهي در نتيجه احداث بزرگراه پاشنه زاگرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزشگذاري اقتصادي خسارات وارده به کارکردهاي تنظيمي اکسيژن-کربن در از بين رفتن پوشش گياهي در نتيجه احداث بزرگراه پاشنه زاگرس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی، با ارزش بودن سرمایه های محیط طبیعی است.این مفهوم ارزشی منابع طبیعی ناگزیرانسان را به سوی سوالاتی درباره میزان و مقدار ارزشگذاری محیطی راهنمایی می کند که می تواند در سطوح مالی رخ دهد. انجام چنین ارزشگذاریهایی اجتناب ناپذیر بوده به طوری که انکار موجودیت آنها در دراز مدت سبب بروز خسارت های کلان می شود. در این پژوهش محور پاشنه زاگرس(حسینیه– سردشت – لالی – اندیکا – ایذه) در استان خوزستان، شهرستانهای اندیمشک، دزفول، لالی، اندیکا، ایذه و بخشهای الوارگرمسیری، مرکزی اندیمشک، سردشت، مرکزی لالی، مرکزی اندیکا، آبژدان، مرکزی، ایذه مورد مطالعه قرار گرفته است . محور پاشنه زاگرس در استان خوزستان به طول تقریبی223/50 کیلومتر واقع شده است.در این مقاله ارزشگذاری کارکردهای تنظیم گازهای اکسیژن و کربن درمحدوده مطالعاتی با استفاده از روش هزینه جایگزینی در سال 1394 انجام شد. روش هزینه جایگزین از جمله روشهای مرتبط با برآورد ارزش خدمات اکوسیستم مبتنی بر هزینه های پیش گیری ازخسارت با توجه به خدمات از دست رفته، میباشد.این روش بر این فرض استوار هست که هزینه های اجتناب از خسارت و یا تعویض اکوسیستم و یا خدمات، خود برآورد مفید از ارزش اکوسیستم یا خدمات را به دست می دهند. از نرم افزار Gis برای تلفیق اطلاعات نقشه ها و انجام محاسبات استفاده شد. در نهایت خسارات وارده بر کارکردهای منابع طبیعی به واسطه ی کاهش ترسیب کربن4373918037ریال و به واسطه ی کاهش تولید اکسیژن846860000 ریال بدست آمد.

لینک کمکی