دانلود فایل word ارزيابي آلودگي فلزات سنگين در خاکهاي سطحي اسفراين، ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي آلودگي فلزات سنگين در خاکهاي سطحي اسفراين، ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

کیفیت محیط زیست شهری به دلیل اینکه در حال حاضر اکثریت مردم در شهرها زندگی می کنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. به علت استمرار شهرنشینی و صنعتی شدن در بیشتر بخشهای جهان فلزات به طور مداوم به محیط زیست خاکی وارد می شوند و به عنوان تهدید بزرگی برای سلامت انسان مطرح می شوند. فاکتور آلودگی یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی شیمیایی زمین و اکولوژیکی می باشد. نمونه های خاک های سطحی از 40 محل نمونه برداری از 5 منطقه با کاربری های مختلف از شهر اسفراین جمع آوری گردید و به وسیله ICP-OES آنالیز گردید. نتایج نشان داد که میانگین غلظت کادمیوم، کروم، مس، نیکل، سرب و روی در خاک اسفراین به ترتیب 0/21، 33/27، 39/91، 32/25، 25/17 و 105/52 میلی گرم در کیلوگرم بود که نسبت به مقادیر پس زمینه طبیعی خیلی بالاتر می باشد. در بین کاربری های مختلف، مناطق صنعتی، بیشترین غلظت فلزات را نشان دادند. مقادیر فاکتور آلودگی (Cf) نشان داد که سطح آلودگی فلزات سنگین به ترتیب روی > کروم > کادمیوم> مس > نیکل> سرب بودند که در گروه آلودگی زیاد قرار می گیرند. به علاوه شاخص پتانسیل خطر اکولوژیکی (PER) نشان داد که مناطق صنعتی و میادین عمومی و جاده ها در اسفراین آلودگی به فلزات سنگین داشتند و به عنوان آلودگی قابل ملاحظه طبقه بندی می شوند. این نتایج ازنظر توسعه راهکارهای مدیریتی مناسب جهت کاهش منابع آلاینده در اسفراین دارای اهمیت می باشند.

لینک کمکی