دانلود فایل word ارزيابي پتانسيل ها و محدوديت هاي استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر بوشهر در کشاورزي و پيشنهاد نوع کشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي پتانسيل ها و محدوديت هاي استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر بوشهر در کشاورزي و پيشنهاد نوع کشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

خشکسالی و افزایش جمعیت در مناطق کم آب و ادامه این طرز فکر که منابع آب نامحدود هستند، دلایل کمبود آب در بسیاری از مناطق می باشند. دیدگاه این مقاله بر این اساس است که فاضلاب نه تنها در موارد متعددی جایگزینی برای منابع آب می تواند باشد بلکه با استفاده مجدد از آن می توان دوریز فاضلاب به دریا را کاهش داد. اگر چه موادی نظیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در فاضلاب آلاینده آب های زیر زمینی محسوب می شوند، اما وجود آنها در فاضلاب آن را به عنوان یک منبع آب حاوی مواد مغذی گیاهان مطرح می کند. با بررسی پتانسیل و محدودیت های کشاورزی با استفاده از پساب فاضلاب در اراضی تصفیه خانه فاضلاب بوشهر، پنج گزینه از الگوهای مختلف کشت، مشتمل بر ترکیبی از محصولات مختلف، علوفه، جالیز، احداث نخلستان و میانه کاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نیز الگوی زارعی با رویکرد صیفی جات، سبزیجات، دانه های روغنی و علوفه و با تراکم 120 درصد و به وسعت 700 هکتار معرفی گردید. همچنین با بررسی سابقه کشت و تحقیقات بعمل آمده در خصوص گیاهان صنعتی، دارویی، زینتی و توسعه درختان غیر مثمر و با توجه به زمینه کشت پراکنده گیاهان زینتی در استان بوشهر، کاشت درختان اکالیپتوس ومصرف آن در صنایع چوب و قایق سازی، گزینه کشت درختان غیر مثمر مثل اکالیپتوس با میانه کاری گل به عنوان گزینه رقیب قابل بررسی پیشنهاد گردید.

لینک کمکی