دانلود فایل word ارزيابي روش هاي مديريت و امحاء حوضچه شيرابه مجتمع پردازش و دفع آرادکوه با تاکيد بر روش بازچرخاني شيرابه بر روي مراکز دفن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي روش هاي مديريت و امحاء حوضچه شيرابه مجتمع پردازش و دفع آرادکوه با تاکيد بر روش بازچرخاني شيرابه بر روي مراکز دفن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

برنامه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، طی چند سال گذشته با اولویت جلوگیری از دفن سنتی پسماندهای شهر تهران با احداث کارخانجات پردازش پسماندهای خانگی وبا هدف کاهش اثرات سوء زیست محیطی درمجتمع پردازش و دفع آرادکوه با موفقیت اجرا گردیده است. در حال حاضر مجتمع پردازش ودفع آرادکوه با ظرفیت پذیرش روزانه حدود8000 هزارتن پسماند خانگی، بعنوان بزرگترین مجتمع پردازش ودفع پسماند، در خاورمیانه در حال فعالیت می باشد .متاسفانه دفن سنتی پسماندهای شهر تهران از سال 1340 در این مجتمع منجر به ایجاد حوضچه شیرابه با وسعت تقریبی 18 هکتار گردیده،که در این خصوص علاوه بر احداث تصفیه خانه و تصفیه شیرابه به روش های فیزیکوشیمیایی، یکی از برنامه های اساسی سازمان مدیریت پسماند خشک نمودن این حوضچه به وسیله عملیات بازچرخانی و استفاده از سایر روش های امحاء شیرابه از قبیل احداث لاگون های تبخیری و مصرف شیرابه توسط لندفیل ها به عنوان بیوراکتور باه وسیله عملیات بازچرخانی وهمچنین بی خطرسازی آن بوده که با موفقیت صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که عملیات بازچرخانی از توانایی بالایی هم در حذف مواد آلی،کاهش COD 1و BOD5 2موجود در شیرابه برخوردار و هم می تواند برای خشک نمودن حوضچه شیرابه محل دفن به عنوان یک فرآیند تکمیلی به کار روند.

لینک کمکی