دانلود فایل word اصلاح طيفي نور سبز با استفاده از تبديل کاهشي لومينسانس به منظور افزايش توليد بيومس در فوتوبيوراکتورها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اصلاح طيفي نور سبز با استفاده از تبديل کاهشي لومينسانس به منظور افزايش توليد بيومس در فوتوبيوراکتورها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اصلاح طیفی یک از روش های مدیریت فوتون ها در سیستم های نوری می باشد. در این پژوهش به کار گیری تبدیل کاهشی لومینسانس که یکی از تکنیک های موجود در روش اصلاح طیفی می باشد، به منظور استفاده هر چه بیشتر از نور سبز در فوتوبیوراکتورها مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور رنگدانه رودامین 6G، که قادر به جذب نور سبز و تبدیل آن به نور زرد می باشد، در رزین با پایه PMMA حل شد و با استفاده از تکنیک پاششی بر روی آینه ای نشانده شد. آینه مورد نظر بر روی صفحه پشتی فوتوبیوراکتور قرار داده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که برای فوتوبیوراکتوری که بر روی آینه موجود در صفحه پشتی آن، پوشش اعمال شده بود، میزان تولید بیومس نسبت به حالت بدون پوشش، طی 10 روز، بیش از 100% افزایش داشته است. این میزان افزایش برای ماکزیمم سرعت رشد ویژه برابر با 40% بوده است.

لینک کمکی