دانلود فایل word اهميت و ضرورت رعايت حقابه زيست محيطي رودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اهميت و ضرورت رعايت حقابه زيست محيطي رودخانه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

رودخانه ها به عنوان بخشی از ثروت های طبیعی و ملی کشورها از اهمیت خاصی برخوردارند، رودخانه ها دارای آبزیانی هستند که از نظر اقتصادی اهمیت جهانی دارند، و جزء ذخایر موروثی هر کشور به شمار می آیند. حفظ و حراست از بقای رودخانه ها و ماهیان آن جهت استفاده آیندگان یک وظیفه همگانی است و یکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست رودخانه ها، برقراری حداقل آب مورد نیاز محیط زیست آنها، در زمان احداث و بهره برداری از سدها است و در ارزیابی زیست محیطی حقابه رودخانه مشخص می شود و وزارت نیرو باید نسبت به این حقابه الزام به رعایت داشته باشد. اما متاسفانه اختلاف میان شرکت های آب منطقه ای و ادارات کل محیط زیست در بعضی استانها پیرامون نحوه رهاسازی باعث شده است که این امر مهم مطابق با حقابه واقعی رعایت نگردد. این مقاله دانلود فایل word اهميت و ضرورت رعايت حقابه زيست محيطي رودخانه ها را بررسی می کند

لینک کمکی