دانلود فایل word مطالعه آبهاي سطحي حوضه آبريز کارده، شمال مشهد، ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه آبهاي سطحي حوضه آبريز کارده، شمال مشهد، ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

حوضه آبریز کارده یکی از مهمترین حوضه های آبریز استان خراسان رضوی است که در 40 کیلومتری شمال شهرستان مشهد قرار دارد و تامین کننده قسمتی از آب شرب و کشاورزی این شهر است. مطالعه بر روی آبهای سطحی این حوضه و تعیین عوامل موثر بر کیفیت آن یکی از مراحل بسیار ضروری در این مطالعه می باشد، از این رو عوامل موثر بر کیفیت آب های سطحی این حوضه از لحاظ شرب، کشاورزی و صنعتی به همراه نتایج آنالیزهای کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس غلظت یون های کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم، سولفات و بی کربنات در نمونه ها، کیفیت آب حوضه آبریز کارده از نظر شرب درحد خوب بوده و به لحاظ مصرف شرب محدودیتی ندارند. از لحاظ کشاورزی آب حوضه آبریز کارده در کلاس C2S1 طبقه بندی شده و به لحاظ کشاورزی کمی شور و مناسب برای کشاورزی می باشد. همچنین با توجه به نتایج آزمایشگاهی و بر اساس کیفیت نمونه های برداشت شده، آب رودخانه های حوضه آبریز کارده به دلیل خورندگی و رسوبگذار بودن مناسب برای مصارف صنعتی نمی باشند.

لینک کمکی