دانلود فایل word معرفي مدل آبزي پروري دريايي و اجراي آن به منظور ارزيابي و ارزش گذاري کل توليدات پرورش ماهي قزل آلا در قفس در سواحل تنکابن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word معرفي مدل آبزي پروري دريايي و اجراي آن به منظور ارزيابي و ارزش گذاري کل توليدات پرورش ماهي قزل آلا در قفس در سواحل تنکابن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: خدمات اکوسیستم مجموعه مزایای مستقیم و غیرمستقیمی است که انسان از اکوسیستم دریافت می کند. امروزه استفاده از برنامه های کاربردی به منظور ارزیابی و ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم دریایی و ساحلی (مانند آبزی پروری دریایی) افزایش یافته است. هدف از این مطالعه معرفی مدل آبزی پروری دریایی و ارزیابی و ارزش گذاری وزن کل ماهیان تولید شده از سایت آبزی پروری موجود در سواحل تنکابن با توجه به دمای سالانه، پارامترهای رشد، کسر هزینه های انجام شده و سایر پارامترهایی که در محاسبه دقیق وزن نهایی تولیدات حاصل از مزارع پرورش ماهی در قفس نقش مهمی دارند است. در این مطالعه با استفاده از مدل سازی خدمات اکوسیستمی آبزی پروری دریایی، وزن کل ماهیان تولید شده و نیز درآمد خالص(NPV) حاصل از این تولیدات مدل سازی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر وزن شروع رشد یا همان وزن بچه ماهیان قزل آلای خریداری شده برای رهاسازی در قفس 60 گرم و وزن نهایی برای فروش آنها به 800گرم تا یک کیلوگرم، تراکم حدود 20 کیلوگرم در هر متر مکعب و ماه مهر نیز زمان شروع رشد ماهی قزل آلا باشد؛ تعداد کل سیکل رشد در 5 سال با توجه به دمای مناسب پرورش(مهر تا خرداد) 8 سیکل و کل وزن ماهیان برداشت شده در این دوره از این سایت آبزی پروری حدود 3237 تن است. کل درآمد خالص (NPV) در هر سیکل حدود 260 میلیون تومان می باشد که در مجموع حدود 2069580000 تومان (حدود 2 میلیارد تومان) برآورد شده است.

لینک کمکی